• Dôležitá informácia zo dňa 24.3.2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. 

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie 9! Termín podania prihlášok na stredné školy sa posúva do 15.mája 2020 (bližšie informácie budú poskytnuté dodatočne). Zápis detí do 1.ročníka pre šk.rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez účasti detí.  

      Ministerstvo školstva v spolupráci s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania pripravuje portál Učíme na diaľku, na ktorom učitelia, žiaci a rodičia nájdu potrebné informácie, pokyny a študijné materiály pre dištančné vzdelávanie v tomto mimoriadnom období . 

       

     • Dôležitý oznam zo dňa 12.3.2020

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V tomto období žiaci a zamestnanci školy sú povinní 

      1. rešpektovať prerušenie priamej vyučovacej činnosti na škole z dôvodu mimoriadnej situácie, ktoré má viesť k obmedzeniu pohybu žiakov a zdržiavaniu sa v domácom prostredí;
      2. prihlasovať sa priebežne na Edupage školy do elektronickej triednej knihy, kde budú žiakom poskytované aktuálne informácie a študijné materiály pre dištančnú formu výučby;

      Všetky preventívne opatrenia majú za cieľ znížiť riziko šírenia koronovírusu a prerušenie priamej vyučovacej činnosti v škole z dôvodu mimoriadnej situácie má viesť k obmedzeniu pohybu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a preto sa títo majú zdržiavať v domácom prostredí. 

      Opätovne pozývame všetkých k modlitbe, ktorá je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Pripájame sa k výzve našich biskupov a kňazov z farnosti, aby sme sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. 

      V tejto súvislosti je nám osobitne odporúčaná modlitba k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831. Vzývajme Matku Božiu ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Bližšie informácie k duchovným aktivitám v diecéze a našej farnosti nájdete na webstránke našej farnosti.

       

     • Prerušenie vých.-vzdel. činnosti v škole

     • Oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov bude v našej škole a v školských zariadeniach v piatok 13.3.2020 prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Ak krízovým štábom nebude celoplošne zrušená prevádzka základných škôl v SR, vyučovanie bude pokračovať v utorok 17.3.2020. Aktuálne informácie podľa vývoja situácie Vám budeme v najbližších dňoch zasielať priebežne prostredníctvom aplikácie Edupage a zverejníme ich aj na školskej webstránke. V prípade, že by školy v SR boli zatvorené na dlhšie obdobie, žiaci budú dostávať úlohy, pracovné listy a študijné materiály prostredníctvom e-learningového prostredia Edupage, aplikácie Teams a e-mailu.

      Prosíme Vás, aby ste zodpovedne pristupovali k opatreniam, ktoré vydal krízový štáb a hlavný hygienik SR a rešpektovali ich. Pozývame Vás tiež pripojiť sa k výzve našich sabinovských kňazov k spoločnej modlitbe ruženca v našich rodinách o 20:00 za zastavenie šírenia nákazy, za chorých a za všetkých zdravotníkov, ktorí pomáhajú v boji s nákazou. Ďakujeme. 

     •  Darujte nám 2% z dane

     • Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Tu si môžete stiahnuť VYHLÁSENIE S VYPLNENÝMI ÚDAJMI, prípadne si vytlačené tlačivo môžete vyžiadať pre seba, či Vašich blízkych aj prostredníctvom Vašich detí od triednych učiteľov. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy. Bližšie informácie nájdete TU. ĎAKUJEME.

     • Opatrenia proti šíreniu nákazy

     • Vážení rodičia,

      • ak ste v posledných dňoch navštívili oblasti (predovšetkým Čína, Japonsko, Južná Kórea, Taliansko, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán, Nemecko, Holandsko, Rakúsko), v ktorých sa vyskytlo vírusové ochorenie COVID-19 (koronavírus), žiadame Vás, aby ste v rámci opatrení na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy využili dobrovoľnú karanténu pre Vás a Vaše deti v zmysle odporúčaní Ministerstva zdravotníctva. 
      • Taktiež Vás žiadame, aby ste Vaše deti nechali doma aj v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa. 
      • V prípade, že u svojich detí nepozorujete žiadne príznaky vírusového ochorenia, ale z dôvodu slabej imunity alebo iných zdravotných problémov máte obavu posielať deti do kolektívu, informujte o tom triednych učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy a ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená. 
      • Od 11.3.2020 do 23.3.2020 bude zrušená poobedňajšia činnosť v záujmových útvaroch CVČ. ŠKD bude v riadnej prevádzke.
     • „Lyžiarak“

     • Od pondelka do piatka, na hoteli Furkotka.

      Od rána až do obeda, lyžujeme celá trieda.

      Snehu je tu ako smetí, hráme sa s ním, veď sme deti.

      Okuliare, lyže, svah, lyžujeme ako tak.

      Sú tu skvelí kuchári, čašníci aj lyžiari.

      Lyžujeme my sa radi, všetci sme tu kamaráti.

      Na hoteli je tu sranda, sme tu jedna veľká banda.

      Lyžovať už všetci vieme, všetkým za to ĎAKUJEME!

      Autori: Polohová Z., Kovaľová M., Škvarla D., Polomský F., Buša K.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 3.2 – 7.2. 2020 sa konal základný lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. Hovorí sa, že počasie v Tatrách je nevyspytateľné. Aj počas tohto týždňa sme mali možnosť zažiť Štrbské Pleso zaliate slnečnými lúčmi, ale aj záveje snehu s poriadnou metelicou. Prostredie, v ktorom sa žiaci učili lyžovať bolo ideálne ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších lyžiarov. V objatí hôr a obklopení krásnou prírodou si užívali každú chvíľu strávenú na svahu.

      Podľa slov vedúceho výcviku, pána učiteľa Ďurana, bol tento lyžiarsky výcvik jedným z najúspešnejších. Každý žiak zvládol základy lyžovania a dokázal zlyžovať aspoň menší svah. Aby mohli dosiahnuť takéto výsledky, museli byť disciplinovaní a rešpektovať bezpečnostné a metodické pokyny vyučujúcich.

      Pridanou hodnotou celého výcviku bolo aj to, že sme sa mohli navzájom lepšie spoznať, utužiť vzťahy medzi sebou a samozrejme, trochu sa aj zabaviť. Počas spoločne strávených večerov sme mali možnosť objaviť mnoho skrytých talentov: herecké, moderátorské, komické, organizátorské, umelecké, improvizačné.

      Celý týždeň sa niesol v duchu driny, ale aj oddychu, priateľstva, no aj rešpektu. S Božou pomocou a ochranou sa nikomu nič vážnejšie nestalo a všetci sa plní zážitkov bezpečne vrátili domov.

      Mgr. M. Grapová

     • SMS – Starý Mobil Sem!

     • Aj v tomto školskom roku vyhlásila spoločnosť Orange v spolupráci  s „Recyklohráčmi“ súťaž v zbere starých nefunkčných mobilov, ktorá bola vyhlásená 10.2.2020 a potrvá do 30.4.2020. Hlavným cieľom tejto súťaže  je prehĺbenie vedomostí žiakov o triedení elektroodpadu a o jeho následnom využití.

      Ako na  to? Už zajtra môžeš staré mobily  odovzdať p.uč.Summerovej, ktorá bude viesť  evidenciu zozbieraných mobilov a vhadzovať ich špeciálnej zbernej nádoby. V hre sú aj vecné ceny pre najzberačov a školy. Viac informácií o tejto súťaži nájdete  na stránke  www.recyklohry.sk. Ďakujeme za Vašu účasť v tejto súťaži.

     • Deň elegancie

     • Už tradične jeden deň v školskom roku sa naša škola zaplní krásnymi elegantnými žiakmi i učiteľmi. V tomto roku to bolo 28.novembra 2019 (štvrtok). Ďakujeme, že ste prišli elegantne oblečení! :-)

     • Noc v knižnici s Roaldom Dahlom

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa v našej škole uskutočnila  Noc v knižnici s Roaldom Dahlom. Táto školská akcia bola určená pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Hlavným bodom programu bola večerná hra pod názvom Zoznamujeme sa s knihami Roalda Dahla troška netradične. Táto hra bola jadrom celej akcie, počas ktorej sa žiaci nielen bavili, ale im aj bol nezvyčajným  spôsobom priblížený  autorov život, jeho tvorba, postavy jeho kníh a pod.

      A ako to celé prebiehalo? Žiaci v jedenástich skupinách absolvovali jedenásť súťažných disciplín. Pre súťažiacich neboli pripravené iba úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj veľa iných zábavných aktivít napríklad skladanie puzzle, práca s filmovými ukážkami, disciplína zameraná na zachytenie informácií z  audionahrávok Dahlovych kníh v anglickom jazyku a veľa iných. Na každom stanovišti ich už čakal vždy iný učiteľ alebo ôsmak, ktorý bol zároveň prezlečený za nejakú literárnu postavu z kníh Roalda Dahla.To znamená, že na chodbe našej školy ste mohli stretnúť také známe osobnosti literárneho sveta ako Charlie Bucket a Willy Wonka z knihy Charlie a továreň na čokoládu alebo sirota Sophia a Kamoš obor z rovnomennej knihy Kamoš obor.

      Skupiny žiakov, ktoré v rámci tejto hry obsadili prvé tri miesta, boli odmenené cenami. Tí, ktorí sa umiesnili na prvom mieste, získali knihy Roalda Dahla. Cieľom tejto akcie bolo preniesť žiakov do literárneho sveta  najprekladanejšieho a najpopulárnejšieho autora detských kníh 20. storočia, a tým ich nenápadne priviesť k tomu, aby v budúcnosti siahli po jeho knihách a začali ich čítať nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Myslíme si, že sa nám to podarilo, keďže pri vyhodnocovaní súťaže si chcela väčšina odniesť domov práve Dahlovu knižku.

      Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu Pánovi, že na nás počas celej noci dohliadal a požehnal nám tento čas. Veľká vďaka patrí aj desiatim učiteľom a vybraným ôsmakom našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa, ktorí sa na príprave a realizácii tejto historicky prvej Noci v knižnici aktívne podieľali a bez ktorých by sa spomínané podujatie nemohlo uskutočniť.

     • Červená streda

     • Aj naša škola sa zapojila do TÝŽDŇA POMOCI PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM, ktorý organizuje  nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Chceme si pripomínať, že viac ako 300 miliónom kresťanov po celom svete hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelávať sa, alebo horšie – ublíženie na zdraví, či smrť. 

      Osobitným dňom bude 20.november - Červená streda. V tento deň sa uskutoční celosvetové podujatie, kedy rôzne krajiny sveta nasvietia verejné objekty na červeno. Budú sa konať modlitby, pobožnosti a iné aktivity, pomocou ktorých sa budeme spájať v myšlienkach a modlitbách za trpiacich kresťanov na celom svete. Ukážme aj my v Sabinove, že nám nie je ľahostajný osud našich bratov vo viere. „Vysvieťme sa do červeného“ našim oblečením v stredu 20.novembra, aby sme aj takýmto spôsobom vyjadrili našu solidaritu s nimi.

      Naša farnosť privíta vo štvrtok 21.11.2019 pri sv. omši o  18.30 hod. pakistanského kňaza Emmanuela Yousafa. Po nej sa bude konať aj prednáška, kde sa viac dozvieme ako trpia kresťania pre vieru v dnešnej dobe a ako im môžeme pomôcť.

      Páter Werenfried, zakladateľ ACN povedal:  „Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“  

     • S františkánom o Františkovi

     • Už tretí rok funguje v našej škole záujmový útvar Poznávanie a ochrana prírody, v ktorom sa žiaci môžu dozvedieť mnoho nových informácii z oblasti ochrany prírody nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nie je to len klasické získavanie vedomostí, ale žiaci vďaka rôznym dokumentárnym filmom, hrám a aj samotnému zážitkovému učeniu, či pobytu v teréne, objavujú a spoznávajú tajomný svet prírody. Počas prvých hodín sa žiaci dozvedeli, ktorý patrón si ich, ako začínajúcich ochranárov, zoberie pod svoju ochranu. Nie je to nik iný ako sv. František z Assisi. Venovali sme mu niekoľko hodín, kde sme poznávali jeho život, rozprávali si mnohé príbehy z jeho života a neraz sme navštívili aj školskú kaplnku.

      Keďže sa hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, svojou návštevou nás poctil sám františkán páter Gabriel, ktorý pôsobí v Kostole sv. Jozefa v Prešove. Páter Gabriel prišiel autobusom, na sebe mal hnedý habit a veľmi sa na žiakov tešil. Tí ho hneď po príchode začali zasypávať otázkami a zvedavými pohľadmi. Páter Gabriel sa najprv predstavil, povedal pár slov o sebe a potom prišli na rad deti. Následne rozprával o svätom Františkovi, o jeho stretnutí s vlkom z Gubbia, o Františkovej láske k stvorenstvu, no nezabudol žiakov aj poučiť o tom, ako by sa mali k prírode správať a prečo by tak mali robiť. Samotnú besedu sme neukončili inak ako vďakou a modlitbou v našej kaplnke.

      A čo na besedu hovoria samotní účastníci?

      “Dozvedela som sa zaujímavé veci. Bola to zábava, veľmi ma to bavilo. Dozvedela som sa, že sv. František z Assisi mal stigmy a že mal rozdelenú záhradu na dve časti - na upravenú a na voľne rastúcu.”  (Alžbeta)

      “Páčilo sa mi, ako veľmi mal sv. František rád prírodu a deti.” (Matúš)

      “Na františkánoch sa mi páči, že pomáhajú, sú milí, pekne rozprávajú a nosia oblečenie a chápu deti.” (Radovan)

      “Páter Gabriel veľmi zaujímavo rozprával. Bolo super počúvať ho.”

      “Dozvedel som sa nové veci. Zistil som, že život sv. Františka z Assisi je zaujímavý. Dozvedel som sa mnoho zaujímavosti z jeho života.” (Matej)

      “Páči sa mi, ako sa františkáni starajú o chorých.” (Richard)

      “Najviac sa mi páčilo ako sa páter Gabriel pekne predstavil a ako zaujímavo rozprával.”

     • Biela pastelka

     • Ako každý rok, aj tohto roku sa uskutočnila celoslovenská verejná zbierka „Biela pastelka“. Výnos verejnej zbierky Biela pastelka je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Ročne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytne služby viac ako 3 000 klientom vo všetkých krajoch SR. Ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti – varenie, upratovanie, osobná hygiena či komunikačné zručnosti. Do tejto zbierky sa zapojili aj žiaci našej školy. Aj vďaka nášmu príspevku sa v Prešovskom kraji podarilo vyzbierať sumu 25 124,26 €.

     • ENVIROKÚTIK

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do rôznych environmentálnych projektov, ktorých cieľom je minimalizovať odpad. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa je správna separácia a následná recyklácia, ktorá dáva veciam druhú šancu, no predovšetkým šetrí prírodné suroviny a chráni životné prostredie. Zapojili sme sa opäť do nového ročníka súťaže, ktorá sa týka zberu tetrapakov a hliníkových viečok SABI, zbierame použité batérie, drobné nefunkčné elektrospotrebiče (fény, hriankovače, mixéry...) a tonery. Zberom plastových vrchnákov sa snažíme pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením.  Ďakujeme!

     • Sviečka za nenarodené deti

     • V piatok 18.októbra 2019 sa aj naša škola zapojí do verejnej zbierky Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíme aktivity Fóra života v oblasti ochrany života. V ponuke budú dva druhy sviečok - malá v plastovom obale (1 €) a veľká v sklenenej nádobe (4 €). Ďakujeme za Vašu pomoc a priazeň. 

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie