• Poplatky v ŠJ od 1.9.2023
    • Poplatky v ŠJ od 1.9.2023

    • 06.09.2023 09:46
    • Ročný poplatok za úhradu režijných nákladov

     25,- EUR / 1. polrok splatnosť do 15.10.2023

     25,- EUR / 2.polrok splatnosť do 15.02.2024

    • viac
    • Poplatky v ŠJ od 1.1.2023
    • Poplatky v ŠJ od 1.1.2023

    • 14.12.2022 14:49
    • Ministerstva školstva stanovilo od 1.1.2023 nové Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Z tohto dôvodu dôjde k navýšeniu platieb za stravu v školskej jedálni od 1.1.2023 nasledovne:  

     Žiaci prvého stupňa budú platiť za jeden obed 1.50 €

     Žiaci druhého stupňa budú platiť za jeden obed 1.70 €

     Výšku réžie sme sa rozhodli zatiaľ nezvyšovať. To znamená, že  ostáva  15 € na polrok.


    • viac
    • Poplatky v ŠJ
    • Poplatky v ŠJ

    • 07.04.2022 11:46
    • 1. – 4. ročník:         1,15 €   
     5. - 9. ročník:          1,23 €       
     Ostatní stravníci:    3,10 €

      

    • viac
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie