• Poplatky v ŠJ od 1.1.2023
    • Poplatky v ŠJ od 1.1.2023

    • 14.12.2022 14:49
    • Ministerstva školstva stanovilo od 1.1.2023 nové Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Z tohto dôvodu dôjde k navýšeniu platieb za stravu v školskej jedálni od 1.1.2023 nasledovne:  

     Žiaci prvého stupňa budú platiť za jeden obed 1.50 €

     Žiaci druhého stupňa budú platiť za jeden obed 1.70 €

     Výšku réžie sme sa rozhodli zatiaľ nezvyšovať. To znamená, že  ostáva  15 € na polrok.


    • viac
    • Poplatky v ŠJ
    • Poplatky v ŠJ

    • 07.04.2022 11:46
    • 1. – 4. ročník:         1,15 €   
     5. - 9. ročník:          1,23 €       
     Ostatní stravníci:    3,10 €

      

    • viac