• Krúžky

  • Našim žiakom ponúkame možnosť zmysluplného trávenia voľného času v rôznych záujmových útvaroch v Centre voľného času pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove.

   Každý žiak podľa svojho záujmu si môže vybrať ľubovoľný krúžok, v ktorom môže rozvíjať svoj talent a záujmy. 

 • Ponuka krúžkov v CVČ pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa  v šk.roku 2023/2024

   • VESELÉ MAĽOVANIE
   • Kreslíme, maľujeme, tvoríme podľa skutočnosti i fantázie. Objavujeme slávnych umelcov a možno ich aj napodobníme. Pre starších žiakov výtvarná príprava na talentové skúšky pre stredné školy umeleckého zamerania. 

    Vedúca krúžku: Mgr.Andrea Spišáková

    Termín:

    utorok 13.30 - 15.30

    streda 13.30 - 15.30

   • TVORIVÉ DIELNE
   • Krúžok pre  žiakov, ktorí  radi strihajú, lepia, tvoria a vyrábajú pekné a praktické veci na ozdobu, pre potešenie, ale aj pre každodenný život. Budeme pracovať s rôznymi materiálmi, aj recyklovať a dávať veciam nové využitie.

     

    Vedúca krúžku: Mgr.Ľudmila Buríková

    Zameranie krúžku: 1.- 4.ročník

    Termín: pondelok 13.30 - 14.30 (3.- 4.ročník)

                   streda 13.30 - 14.30 (1.- 2.ročník)

   • UČÍME SA PROGRAMOVAŤ
   • Ukážeme si, čo všetko sa skrýva za vytvorením počítačovej hry, pri ktorej trávime toľko času. Priblížime si programovanie a podnietime rozvoj logiky a algoritmického myslenia. Budeme stále niečo skúšať, objavovať a zabávať sa pomocou interaktívnych hier a tiež budeme sledovat náš pokrok smerom k informatike, robotike a logike. Spolu zistíme, že programovanie pre deti môže byť aj zábavné.

    Zameranie pre žiakov 3.- 7.ročník 

    Vedúca krúžku: Mgr.Róbert Burík

    Termín: utorok 14.00 - 16.00

   • LOPTOVÉ HRY
   • Krúžok Loptové hry ponúka žiakom I. stupňa možnosť osvojiť, zdokonaliť a upevniť si pohybové zručnosti a schopnosti vo futbale a florbale. Hlavným cieľom krúžku je tiež podporiť radosť z pohybu u žiakov a budovanie zdravého životného štýlu. Poznávanie a osvojovanie základných pravidiel kolektívnych športových hier a zároveň skúsenosť s vyskúšaním si svojich síl v medziligových súťažiach v rámci okresu.

    Zameranie krúžku: 1. - 4.ročník / Deň: pondelok 14:00 - 15:00 (1.+ 2.ročník), utorok 14:00 - 15.00 (3.+ 4.ročník)

    Vedúci krúžku: Mgr.Peter Komišak, Mgr.Miroslav Novotný

   • ŠKOLSKÝ ČASOPIS
   • Skrývaš v sebe novinársku zanietenosť rôznych žurnalistických žánrov? Obľubuješ kreslenie a tvorbu ilustrácií? Tvor čo len chceš a prispej svojou literárnou alebo umeleckou činnosťou do školského časopisu a staň sa mladým redaktorom!

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Sára Konturová, Mgr.Jozef Kovalík, ml.

    Termín: streda 14.00 - 15.00

   • SPEVÁCKY ZBOR
   • Prispej aj ty k tradícii speváckeho zboru Cantabile a pritom zmysluplne využi a rozvíjaj svoj hudobný talent. Účasť v tomto krúžku je bezplatná a jeho prínos je na nezaplatenie. Členovia speváckeho zboru sa aktívne podieľajú na spestrení a obohatení liturgických slávení, rôznych verejných vystúpení a podujatí školy.

    Zameranie krúžku: 1.- 9.ročník 

    Vedúca krúžku: ThLic.Katarína Hudáková, PhD.

    Termín: streda 14:00 - 16:00

   • LOPTOVÉ HRY - DIEVČATÁ
   • Chceš si na chvíľu odpočinúť od mobilu a trocha sa rozhýbať ? V tom prípade je tu ďalšia alternatíva ako tráviť voľný čas - v školskej telocvični, na ihrisku s loptou a kamarátmi pri basketbale, prehadzovanej, volejbale alebo vybíjanej.

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Ivan Ďuran

    Termín: piatok 13.30 - 14.30

   • BASKETBALOVÝ KRÚŽOK
   • Máš chuť sa zdokonaliť v rýchlej kolektívnej hre, reprezentovať školu v basketbale ? V školskej telocvični, na ihrisku s basketbalovou loptou a kamarátmi máš na to vynikajúcu príležitosť.

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Ivan Ďuran

    Termín: štvrtok 13.30 - 14.30

   • FUTBAL A FLORBAL
   • Baví ťa pohyb s loptou, streľba na bránku ? S florbalovou hokejkou a futbalovou loptou si možeš zašportovať a odpočinúť od každodenného učenia.

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Ivan Ďuran

    Termín: streda 13.30 - 14.30

   • HRNČEK VAR !
   • Nájdite v sebe skrytého kuchára! Na krúžku sa naučíme pripravovať recepty slovenskej a zahraničnej kuchyne. Deti si vyskúšajú varenie, pečenie, prípravu jedál studenej kuchyne, servírovanie a stolovanie. Dozvedia sa tiež niečo o pôvode niektorých jedál a všetky recepty si zapíšu aj do vlastnej kuchárskej knihy.

    Zameranie krúžku: 2.- 6.ročník 

    Vedúca krúžku: Mgr.Katarína Farkašová

    Termín:  pondelok 13:30 - 15:30

                    štvrtok 13:30 - 15:30

   • ANGLIČTINA HROU
   • Učenie angličtiny nebolo nikdy také zábavné a jednoduché. Pomocou kreatívnych hier,rôznych súťaží, hrania rolí, ale aj cez pútavé príbehy sa naučíš mnžstvo nových slovíčok a fráz.

    Zameranie krúžku: 1.- 2.ročník 

    Vedúca krúžku: Bc.Gabriela Goliašová

    Termín: streda 13.30 - 14.30

   • PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9 - MATEMATIKA
   • Krúžok pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na Testovanie 9 z matematiky a na prijímacie skúšky na stredné školy. Náplňou krúžku bude precvičovanie a opakovanie učiva prostredníctvom testových úloh používaných na Testovaní 9 a na prijímacích skúškach. Zároveň sa žiaci budú môcť doučiť aktuálne preberané učivo na hodinách matematiky.

    Zameranie krúžku: 9.ročník 

    Vedúca krúžku: Mgr.Monika Grapová

    Termín: pondelok 14:00 - 15:00

                   štvrtok 15:00 - 16:00

   • PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9 - SLOV.JAZYK
   • Cieľom krúžku je pripraviť žiakov 9. ročníka na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry a na prijímacie skúšky na stredné školy. Náplňou krúžku bude precvičovanie a opakovanie učiva prostredníctvom testových úloch používaných na Testovaní 9 a na prijímacích skúškach. Zároveň to bude doučovací krúžok zo slovenského jazyka iba pre žiakov 9. ročníka. 

    Zameranie krúžku: 9.ročník 

    Vedúca krúžku: Mgr.Lucia Jusková

    Termín:  pondelok 15:00 - 16:00

                    štvrtok 14:00 - 15:00

   • STOLNÝ TENIS
   • Krúžok zameraný na prípravu žiakov na reprezentáciu školy v stolnom tenise v žiackych súťažiach. 

    Zameranie krúžku: 1.- 9.ročník / Deň: streda

    Vedúci krúžku: Martin Čabák

    Termín: streda od 16.00 

   • ŠACHOVÝ KRÚŽOK
   • Deti hrajúce šach majú oproti deťom čo šach nehrajú lepšie známky. Šach zlepšuje aj čítanie detí, čo si nie všetci uvedomujú. Malí šachisti musia zapisovať svoje partie, pri riešení problémov čítať zadania a veľmi skoro začínajú čítať aj šachovú literatúru. Šachisti sú väčšinou vášniví čitatelia. Šach vedie k lepším výsledkom z testov týkajúcich sa kritického a tvorivého myslenia.

    Zameranie krúžku: 1.- 9.ročník / Deň: streda

    Vedúci krúžku: Martin Čabák

    Termín: utorok od 16.00 - 18:00

                  streda od 14:00 -16.00

     

   • ROBOTIKA
   • Krúžok pre všetkých, ktorí chcú programovať LEGO roboty a rozvíjať svoju kreativitu a zručnosti v programovaní. 

    Zameranie krúžku: 5. až 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Martin Olejár, Ing.Dominik Tkáčik

    Termín: štvrtok od 15.30

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie