• Krúžky

  • Našim žiakom ponúkame možnosť zmysluplného trávenia voľného času v rôznych záujmových útvaroch v Centre voľného času pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove.

   Každý žiak podľa svojho záujmu si môže vybrať ľubovoľný krúžok, v ktorom môže rozvíjať svoj talent a záujmy. 

 • Ponuka krúžkov v CVČ pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa  v šk.roku 2022/2023

   • VESELÉ MAĽOVANIE
   • Kreslíme, maľujeme, tvoríme podľa skutočnosti i fantázie. Objavujeme slávnych umelcov a možno ich aj napodobníme. Pre starších žiakov výtvarná príprava na talentové skúšky pre stredné školy umeleckého zamerania. 

    Vedúca krúžku: Mgr.Andrea Spišáková

    Termín: streda 13.30 - 15.30

   • TVORIVÉ DIELNE (1.- 2.ročník)
   • Krúžok pre  žiakov, ktorí  radi strihajú, lepia, tvoria a vyrábajú pekné a praktické veci na ozdobu, pre potešenie, ale aj pre každodenný život. Budeme pracovať s rôznymi materiálmi, aj recyklovať a dávať veciam nové využitie.

    Vedúca krúžku: Mgr.Magdaléna Marcinčinová

    Termín: pondelok 13.30 - 15.30

   • UČÍME SA PROGRAMOVAŤ
   • Ukážeme si, čo všetko sa skrýva za vytvorením počítačovej hry, pri ktorej trávime toľko času. Priblížime si programovanie a podnietime rozvoj logiky a algoritmického myslenia. Budeme stále niečo skúšať, objavovať a zabávať sa pomocou interaktívnych hier a tiež budeme sledovat náš pokrok smerom k informatike, robotike a logike. Spolu zistíme, že programovanie pre deti môže byť aj zábavné.

    Zameranie pre žiakov 3.- 7.ročník 

    Vedúca krúžku: ThLic.Dominika Komišaková

    Termín: štvrtok 14.00 - 16.00

   • LOPTOVÉ HRY
   • Krúžok Loptové hry ponúka žiakom I. stupňa možnosť osvojiť, zdokonaliť a upevniť si pohybové zručnosti a schopnosti vo futbale a florbale. Hlavným cieľom krúžku je tiež podporiť radosť z pohybu u žiakov a budovanie zdravého životného štýlu. Poznávanie a osvojovanie základných pravidiel kolektívnych športových hier a zároveň skúsenosť s vyskúšaním si svojich síl v medziligových súťažiach v rámci okresu.

    Zameranie krúžku: 1. - 4.ročník / Deň: pondelok (1.+ 2.ročník), utorok (3.+ 4.ročník)

    Vedúci krúžku: Mgr.Peter Komišak, Mgr.Miroslav Novotný

   • KUCHYŇA OČAMI MOLEKÚL - MALÝ CHEMIK
   • Ak rád experimentuješ a hľadáš odpovede, tento krúžok je pre teba ideálny. Nepotrebuješ luxusne vybavené laboratórium, ani drahé a nebezpečné chemikálie. Chemické deje a reakcie môžeš pozorovať aj doma v kuchyni. Naučíš sa mnoho zaujímavosti z chémie nielen teoreticky, ale hlavne prakticky.

    Zameranie krúžku: 5.- 6.ročník

    Vedúca krúžku: Mgr.Monika Grapová

    Termín: pondelok 14.00 - 16.00

   • ŠKOLSKÝ ČASOPIS
   • Skrývaš v sebe novinársku zanietenosť rôznych žurnalistických žánrov? Obľubuješ kreslenie a tvorbu ilustrácií? Tvor čo len chceš a prispej svojou literárnou alebo umeleckou činnosťou do školského časopisu a staň sa mladým redaktorom!

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Sára Konturová, Mgr.Jozef Kovalík, ml.

    Termín: pondelok 14.00 - 16.00

   • NA ĽUDOVÚ NÔTU
   • Máš rád hudbu, spev, tanec, hry a to všetko na ľudovú nôtu? Neváhaj a pridaj sa k nám. V tomto krúžku zažiješ veľa zábavy a možno v sebe nájdeš skrytý talent. 😊

    Zameranie krúžku: 1.- 4.ročník

    Vedúci krúžku: Mgr.Lucia Sečová

    Termín: pondelok 13.30 - 15.30

     

   • ANGLICKÝ JAZYK NÁS BAVÍ
   • Tento krúžok funguje na našej škole už piaty rok a je o zdokonaľovaní sa v anglickom jazyku zážitkovou formou. Jazyk je všade okolo nás, preto spájame zábavné pečenie tradičných amerických sušienok s osvojením si novej slovnej zásoby. Okrem pečenia a varenia jedál anglicky hovoriacich krajín si zlepšujeme naše komunikačné zručnosti prostredníctvom počúvania anglických piesní a sledovaním filmov v angličtine. Taktiež spoznávame reálie USA a Veľkej Británie, hráme sa rôzne hry, pri ktorých sa učíme novú slovnú zásobu. Mávame aj ravidelné doučovacie hodiny, kedy sa spoločne pripravujeme na testy z ANJ. Zapíš sa na náš krúžok a spoj tak príjemné s užitočným.

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúca krúžku: Mgr.Lucia Jusková

    Termín: streda 14.00 - 16.00

   • POZNÁVANIE A OCHRANA PRÍRODY
   • Rád tráviš svoj voľný čas v prírode? Sleduješ dokumentárne filmy? Obdivuješ našu nádhernú prírodu? Chceš sledovať divokú prírodu na vlastné oči? Určite neváhaj a pridaj sa k nám! Dozvieš sa mnoho zaujímavých informácii o prírode nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Spoznáš život zvierat ako nikdy predtým, objavíš miesta o ktorých si ani nechýroval, že ich na Slovensku a v okolí školy vôbec máme! Naučíš sa, ako možeš pomôcť lesu a jeho obyvateľom. Čakajú na teba vlci, medvede, rysy, srny, jelene, sýkorky a ďalší obyvatelia lesa :)

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Jozef Kovalík, ml.

    Termín: streda 14.00 - 16.00

   • MINECRAFT
   • Obľúbený program v službách získvania nových vedomostí. Budovanie nových svetov, v ktorých nezvyčajným spôsobom objavíme jednotlivé školské predmety.

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Ing.Mgr.Jozef Kovalík

    Termín: streda 14.00 - 16.00

   • SPEVÁCKY ZBOR
   • Prispej aj ty k tradícii speváckeho zboru Cantabile a pritom zmysluplne využi a rozvíjaj svoj hudobný talent. Účasť v tomto krúžku je bezplatná a jeho prínos je na nezaplatenie. Členovia speváckeho zboru sa aktívne podieľajú na spestrení a obohatení liturgických slávení, rôznych verejných vystúpení a podujatí školy.

    Zameranie krúžku: 1.- 9.ročník 

    Vedúca krúžku: ThLic.Katarína Hudáková, PhD.

    Termín: streda 14.00 - 16.00

   • LOPTOVÉ HRY - DIEVČATÁ
   • Chceš si na chvíľu odpočinúť od mobilu a trocha sa rozhýbať ? V tom prípade je tu ďalšia alternatíva ako tráviť voľný čas - v školskej telocvični, na ihrisku s loptou a kamarátmi pri basketbale, prehadzovanej, volejbale alebo vybíjanej.

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Ivan Ďuran

    Termín: piatok 14.00 - 16.00

   • ANGLIČTINA PRE POKROČILÝCH
   • Krúžok bude zameraný na prípravu žiakov na prijímacie skúšky z AJ. Zopakujeme si gramatiku, slovnú zásobu, čítanie s porozumením, precvičíme posluchové cvičenia aj konverzačné témy. Vedieť napísať test rýchlo a správne bude naším cieľom.

    Zameranie krúžku: 8.- 9.ročník

    Vedúca krúžku: Mgr.Anna Tumidalská

    Termín: štvrtok 14.00 - 16.00

   • TVORIVÉ DIELNE
   • Máš tvorivú dušu a šikovné ruky? Tak tento krúžok je presne pre teba. Budeme spolu vytvárať zaujímavé výrobky z recyklovaneho, prírodného a kreatívneho materialu, ktorými si vyzdobime našu školu alebo potešíme nimi našich blizkych.

    Zameranie krúžku: 3.- 4.ročník

    Vedúca krúžku: Mgr.Katarína Horňáková

    Termín: štvrtok 14.00 - 16.00

   • BASKETBALOVÝ KRÚŽOK
   • Máš chuť sa zdokonaliť v rýchlej kolektívnej hre, reprezentovať školu v basketbale ? V školskej telocvični, na ihrisku s basketbalovou loptou a kamarátmi máš na to vynikajúcu príležitosť.

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Ivan Ďuran

    Termín: streda 14.00 - 16.00

   • FUTBAL A FLORBAL
   • Baví ťa pohyb s loptou, streľba na bránku ? S florbalovou hokejkou a futbalovou loptou si možeš zašportovať a odpočinúť od každodenného učenia.

    Zameranie krúžku: 5.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Ivan Ďuran

    Termín: štvrtok 14.00 - 16.00

   • ŠIJEM, ŠIJEM POMALIČKY
   • Máš chuť naučiť sa čarovať s ihlou a niťou? Pridaj sa k nám... Naučíš sa základy jednoduchého patchworku, ušiť si veselé zvieratká, vianočné ozdoby, ozdoby  do vlasov a veľa ďalšieho..

    Zameranie krúžku: 2.- 9.ročník 

    Vedúca krúžku: Mgr.Katarína Farkašová

    Termín: štvrtok 14.00 - 16.00

   • ANGLIČTINA HROU
   • Učenie angličtiny nebolo nikdy také zábavné a jednoduché. Pomocou kreatívnych hier,rôznych súťaží, hrania rolí, ale aj cez pútavé príbehy sa naučíš mnžstvo nových slovíčok a fráz.

    Zameranie krúžku: 1.- 2.ročník 

    Vedúca krúžku: Bc.Gabriela Goliašová

    Termín: streda 13.30 - 15.30

   • PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - MATEMATIKA
   • Krúžok pre pre tých, ktorí si chcú precvičiť, upevniť a doplniť svoje vedomosti a zručnosti v matematike pred celoslovenským testovaním.

    Zameranie krúžku: 8. a 9.ročník 

    Vedúca krúžku: Ing.Valéria Hajtingerová

    Termín: pondelok 14.00 - 16.00

   • PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - SLOV.JAZYK
   • Krúžok pre pre tých, ktorí si chcú precvičiť, upevniť a doplniť svoje vedomosti a zručnosti v slovenskom jazyku pred celoslovenským testovaním.

    Zameranie krúžku: 8. a 9.ročník 

    Vedúca krúžku: Mgr.Martina Semanová

    Termín: pondelok 14.00 - 16.00

   • STOLNÝ TENIS
   • Krúžok zameraný na prípravu žiakov na reprezentáciu školy v stolnom tenise v žiackych súťažiach. 

    Zameranie krúžku: 1.- 9.ročník / Deň: streda

    Vedúci krúžku: Martin Čabák

    Termín: streda od 16.00 

   • ŠACHOVÝ KRÚŽOK
   • Deti hrajúce šach majú oproti deťom čo šach nehrajú lepšie známky. Šach zlepšuje aj čítanie detí, čo si nie všetci uvedomujú. Malí šachisti musia zapisovať svoje partie, pri riešení problémov čítať zadania a veľmi skoro začínajú čítať aj šachovú literatúru. Šachisti sú väčšinou vášniví čitatelia. Šach vedie k lepším výsledkom z testov týkajúcich sa kritického a tvorivého myslenia.

    Zameranie krúžku: 1.- 9.ročník / Deň: streda

    Vedúci krúžku: Martin Čabák

    Termín: streda od 16.00

   • KERAMICKÝ KUMŠT
   • V tomto krúžku deti získajú možnosť pracovať s hrnčiarskou hlinou. Táto technika ma pozitívny vplyv nielen na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, ale prináša so sebou aj rozvoj fantázie a originálnosti. V neposlednom rade ma overené terapeutické účinky, pôsobiace na psychiku. Blahodarne vplýva na deti, ktoré sú integrované, učí ich koncentrovať sa, mať radosť zo svojich výtvorov. Deti si vyrobia drobné keramické diela, ktoré si budú môcť aj vypáliť v hrnčiarskej peci.

    Zameranie krúžku: 1.- 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Mgr.Alica Firmentová

    Termín: utorok alebo štvrtok alebo piatok od 14.00

   • ROBOTIKA
   • Krúžok pre všetkých, ktorí chcú programovať LEGO roboty a rozvíjať svoju kreativitu a zručnosti v programovaní. 

    Zameranie krúžku: 5. až 9.ročník 

    Vedúci krúžku: Martin Olejár, Ing.Dominik Tkáčik

    Termín: štvrtok od 15.30