• Páperie v dlani večnosti - rok
    • Páperie v dlani večnosti - rok

    • 07.04.2014 13:32
    • V ľudskom žití približne 365 krát príležitosti zastaviť sa, otočiť, zamyslieť, zmeniť sa. Priblížiť sa k večnosti, k miestu, kde sa lámu hranice.
    • viac
    • Školská kaplnka

    • 07.04.2014 13:23
    • Mons. Bernard Bober, z Božej milosti a láskavosti svätého stolca košický pomocný biskup a generálny vikár, požehnal dňa 4.10.2001 kaplnku na slávu trojjediného Boha a k úcte sv. Jána Krstiteľa na našej CZŠ. Kaplnka bola slávnostne požehnaná za účasti pedagógov a žiakov školy.
                                                                                                                  V Sabinove 4. októbra 2001
    • viac
    • Začiatok šk. roka 2001/2002

    • 07.04.2014 13:19
    • Ak sa máš dostať k tomu, čo nepoznáš,
     musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
     Ak máš mať to, čo nemáš,
     musíš ísť cestou pozbavenia.
     Ak sa máš dostať k tomu, čo nie si,
     musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
     A to, čo nevieš, je jediné, čo vieš,
     A to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
     A to, kde si, je tam, kde nie si.
     ( T. S. Eliot)
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie