• Kuchár/-ka

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.9.2024
   • Požiadavky:
    Riaditeľka CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove v zmysle Zásad výberového konanie na obsadzovanie miest
    zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

    - kuchár/kuchárka školskej jedálne pri CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
    - 100% pracovný úväzok na dobu určitú s nástupom od 1.9.2024.

    Kvalifikačné požiadavky:
    • výučný list v odbore kuchár alebo kuchár-čašník,
    • prax v školskej kuchyni vítaná

    Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:
    • samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,
    • zdravotná spôsobilosť,
    • bezúhonnosť,

    Zoznam požadovaných dokladov
    • písomná prihláška o zaradenie do výberového konania,
    • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi /fotokópia/,
    • profesijný štruktúrovaný životopis,
    • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ( až po prijatí)
    • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania /z.č.122/2013 Z. z. o ochrane os. údajov/,

    Prihlášky do výberového konania priniesť osobne, alebo poslať poštou na adresu CZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9.mája 7, 083 01 Sabinov do 22.08.2024. Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria výberového konania.

    Doplňujúce informácie o jednotlivých voľných pracovných miestach, type pracovného pomeru, a pod. je možné získať osobne v pracovných dňoch na riaditeľstve školy, emailom na skola@czssabinov.sk alebo na tel. čísle 0908 975 659.
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie