• Konzultačné hodiny
    • Konzultačné hodiny

    • 27.02.2018 10:31
    • Ponúkame rodičom možnosť konzultácii výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov s učiteľmi každý utorok od 14.00 do 16:00.
    • viac
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke

    • 14.09.2018 08:31
     • Pondelok:  Sv.omša      7.05 hod.
                                   Modlitba chvál  13.30 hod.
     • Streda:  Sv.ruženec  7.15 hod
     • Piatok:   Korunka Božieho milosrdenstva 7.15 hod.
      
     Adorácie:    pred vyučovaním, cez veľkú prestávku, po vyučovaní
    • viac