• Pieseň pre sv. Otca

    • 19.05.2014 10:42
    • Pod vedením pani učiteliek Mgr. S. Dobrovičovej a Mgr. F. Martonovej. Na stretnutí spevákov v arcidiecéznom kole žiačky 9.B triedy
                             Veronika Dzuríková
                             Mária Horňáková
     získali 1. miesto
                             Dominik Turák – 2. miesto
                 pripravovala ho p. uč. Mgr. S. Urdzíková
      
    • viac
    • Projekt Infovek

    • 19.05.2014 10:41
    • ako súčasť OTVORENEJ ŠKOLY 2004 je aj internetová kaviareň. Otvorená je od pondelka do nedele od 17:00 – 21:00 hod.
     Poplatok 20, SK/hod.
     Neplatia žiaci navštevujúci ŠKD a školské stredisko pri CZŠ. 
    • viac
    • Žiaci v našej škole sa zapojili do súťaži v matematike

    • 19.05.2014 10:40
     •  
     na okresnom kole reprezentovalo školu 13 žiakov úspešní riešitelia:
                             1. kategória – Pavol Dačo 3.A – 4. miesto
                             2. kategória – Anna Čarnogurská 4.B – 1. miesto
                             3. kategória – Ján Kandráč 8.B – 1. miesto
    • viac
    • SARM

    • 19.05.2014 10:38
     • reprezentovalo 9 žiakov:
     Lívia Slaninková, Jana Škvarlová, Lívia Čekanová, Mária Horňáková, Aneta Falatová, Dominik Turák, Michaela Urdzíková, Katarína Petriľaková, Mária Lukáčová – Jacková ocenená vo vlastnej tvorbe.
    • viac
    • Cyrilometodiáda

    • 19.05.2014 10:36
     • celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe náboženskej poézie a prózy reprezentovala Mária Lukáčová – Jacková tiež pripravovala p. uč. Semanová
    • viac