• Sv. otec Ján Pavol II.
    • Sv. otec Ján Pavol II.

    • 03.04.2014 10:57
    • Na podnet výzvy z Litmanovej deti navštevujúce šk. klub pod vedením p. vych. Matušíkovej napísali list sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II.
     Ďakujeme za odpoveď.
    • viac
    • Prečo sa mi páči moja rodná reč.

    • 03.04.2014 10:54
    • Do 2. ročníka tejto slovenskej súťaže organizovanej vydavateľstvom Mladé letá a Maticou slovenskou sa na našej škole v šk. roku 1993/1994 zapojilo 5 žiakov ( štyria zo 4.A a jeden žiak z 5.B triedy) pod vedením p. učiteľky Margity Kiktavej. 
    • viac
    • Október

    • 03.04.2014 10:50
    • - mesiac modlitby Svätého ruženca
    • viac
    • Duchovné cvičenie

    • 03.04.2014 10:48
    • Letné prázdniny sa schýlili ku koncu, keď sa väčšina učiteľov zboru CZŠ vybrala naplniť svoje Svätým. 
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie