• Vianočná akadémia

    • 19.05.2014 11:44
    • V poslednom týždni pred túžobne očakávanými vianočnými prázdninami sme sa všetci zišli v telocvični aby sme spoločne prežívali radosť z blížiaceho sa narodenia Ježiška. Pripravený kultúrny program bol pestrý, zaujímavý. ...
    • viac
    • Mikuláš

    • 19.05.2014 11:43
    • Už tradične sa u nás zastavil Svätý Mikuláš, aby nás potešil svojou prítomnosťou a nádielkou.
     Navštívil všetky triedy, rozprával sa so žiakmi, recitovali sa básne a odpovedalo sa na rôzne otázky. Sem – tam sa ozvali aj nejaké napomínania, nabádania k lepšiemu. Každý žiak obdŕžal balíček plný sladkostí.
     „Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku ...“ znelo z 1. ročníkov.
      
    • viac
    • Celodiecézne stretnutie pedagogických pracovníkov

    • 19.05.2014 11:33
    • Košice – Stretnutie začalo sv. omšou vo farskom kostole na terase kde sa nám prihovoril riaditeľ arcibiskupského školského úradu J. Macák, ktorý všetkým zaželal tvorivú, podnetnú a obohacujúcu tvorivú atmosféru....
    • viac