• Stanovy Rodičovského spoločenstva

    • 29.11.2013 14:04
    • ČLÁNOK 1 - Všeobecné ustanovenia

     1. Názov: Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. Jána Krstiteľa (ďalej len RS) je dobrovoľná

     organizácia, ktorej členmi môžu byť rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov školy. RS je nezisková organizácia.
     2.Sídlo:Ul. 9. Mája 7, 083 01Sabinov

      

    • viac
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie