• Vianoce ...
    • Vianoce ...

    • 07.04.2014 08:41
    • Vianoce každoročne prichádzajú do sveta ľudí. Ticho a láskavo nám pripomínajú že aj najodvážnejšie túžby človeka sa môžu celkom naplniť, ak sám bude neprestajne zameriavať svoje žitie k Betlehemu. 
    • viac
    • Náhlim sa k Ježiškovi (Alma Gallová, OSF)

    • 07.04.2014 08:32
    • K jasličkám Ježiškovým náhlim sa radostne,
     môj hlas znie spevom novým, poviem mu slávnostne:
     Vítam ťa, Dieťa krásne, môj Boh a sveta Kráľ!
     Hľa, hviezdy žiaria jasne, ty si svetlo dal.
     Skláňam sa v úcte k zemi pred tvojou velebou,
     môj hlas je zrazu nemý, pokorný pred tebou.
     Môj Boh – ty Dieťa malé, dnes pre mňa zrodené,
     ľúbiš ma neskonale – oči mám zrosené.
     Len láskou vrúcnou, vrelou, túlim ťa v náručí,
     pokorná, nežná úcta modliť ma naučí.
     K jasličkám Ježiškovým poďme dnes spoločne,
     spievajme srdcom novým a žime statočne
     na jeho česť a slávu!
    • viac
    • Tajomstvá sv. ruženca

    • 07.04.2014 08:26
    • Nie iba v mesiaci október, ale počas celého roku žiaci a pedagógovia školy prispievajú modlitbou svätého ruženca formovaním ku skutočnej láske k Panne Márii, Matke Božej.
    • viac
    • Znak svätého kríža

    • 07.04.2014 08:24
    • Požehnanie je nádherný symbol, dômyselná skratka Kréda, je predovšetkým priliehavý a nevyhnutný úvod do každej ľudskej práce.
     Z nedôvery vo vlastné sily robí sa v nás dôvera v všemohúcu silu Božiu, ktorá je tak veľká že nás núti zvolať so sv. Pavlom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. “ ...
    • viac
    • Život

    • 07.04.2014 08:22
    • Život je šancou, chyť ju.
     Život je krásou, obdivuj ju.
     Život je požehnaním, ochraňuj ho.
     Život je výzvou, prijmi ju.
     Život je záväzkom, vyplň ho.
     Život je cenný, dbaj oň.
     Život je bohatstvom, stráž ho.
     Život je láskou, užívaj ho.
     Život je tajomstvom, prenikni ho.
     Život je prísľubom, naplň ho.
     Život je smútkom, premôž ho.
     Život je hymnou, spievaj ju.
     Život je vojnou, vyhraj ju.
     Život je tragédiou, zmier sa s ňou.
     Život je dobrodružstvom, osmeľ sa naň.
     Život je šťastím, vydobi ho.
     Život je žitím, chráň ho.
                                                                   Matka Tereza
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie