• SMS – Starý Mobil Sem!

     • Aj v tomto školskom roku vyhlásila spoločnosť Orange v spolupráci  s „Recyklohráčmi“ súťaž v zbere starých nefunkčných mobilov, ktorá bola vyhlásená 10.2.2020 a potrvá do 30.4.2020. Hlavným cieľom tejto súťaže  je prehĺbenie vedomostí žiakov o triedení elektroodpadu a o jeho následnom využití.

      Ako na  to? Už zajtra môžeš staré mobily  odovzdať p.uč.Summerovej, ktorá bude viesť  evidenciu zozbieraných mobilov a vhadzovať ich špeciálnej zbernej nádoby. V hre sú aj vecné ceny pre najzberačov a školy. Viac informácií o tejto súťaži nájdete  na stránke  www.recyklohry.sk. Ďakujeme za Vašu účasť v tejto súťaži.

     • Deň elegancie

     • Už tradične jeden deň v školskom roku sa naša škola zaplní krásnymi elegantnými žiakmi i učiteľmi. V tomto roku to bolo 28.novembra 2019 (štvrtok). Ďakujeme, že ste prišli elegantne oblečení! :-)

     • Noc v knižnici s Roaldom Dahlom

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa v našej škole uskutočnila  Noc v knižnici s Roaldom Dahlom. Táto školská akcia bola určená pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Hlavným bodom programu bola večerná hra pod názvom Zoznamujeme sa s knihami Roalda Dahla troška netradične. Táto hra bola jadrom celej akcie, počas ktorej sa žiaci nielen bavili, ale im aj bol nezvyčajným  spôsobom priblížený  autorov život, jeho tvorba, postavy jeho kníh a pod.

      A ako to celé prebiehalo? Žiaci v jedenástich skupinách absolvovali jedenásť súťažných disciplín. Pre súťažiacich neboli pripravené iba úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj veľa iných zábavných aktivít napríklad skladanie puzzle, práca s filmovými ukážkami, disciplína zameraná na zachytenie informácií z  audionahrávok Dahlovych kníh v anglickom jazyku a veľa iných. Na každom stanovišti ich už čakal vždy iný učiteľ alebo ôsmak, ktorý bol zároveň prezlečený za nejakú literárnu postavu z kníh Roalda Dahla.To znamená, že na chodbe našej školy ste mohli stretnúť také známe osobnosti literárneho sveta ako Charlie Bucket a Willy Wonka z knihy Charlie a továreň na čokoládu alebo sirota Sophia a Kamoš obor z rovnomennej knihy Kamoš obor.

      Skupiny žiakov, ktoré v rámci tejto hry obsadili prvé tri miesta, boli odmenené cenami. Tí, ktorí sa umiesnili na prvom mieste, získali knihy Roalda Dahla. Cieľom tejto akcie bolo preniesť žiakov do literárneho sveta  najprekladanejšieho a najpopulárnejšieho autora detských kníh 20. storočia, a tým ich nenápadne priviesť k tomu, aby v budúcnosti siahli po jeho knihách a začali ich čítať nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Myslíme si, že sa nám to podarilo, keďže pri vyhodnocovaní súťaže si chcela väčšina odniesť domov práve Dahlovu knižku.

      Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu Pánovi, že na nás počas celej noci dohliadal a požehnal nám tento čas. Veľká vďaka patrí aj desiatim učiteľom a vybraným ôsmakom našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa, ktorí sa na príprave a realizácii tejto historicky prvej Noci v knižnici aktívne podieľali a bez ktorých by sa spomínané podujatie nemohlo uskutočniť.

     • Červená streda

     • Aj naša škola sa zapojila do TÝŽDŇA POMOCI PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM, ktorý organizuje  nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Chceme si pripomínať, že viac ako 300 miliónom kresťanov po celom svete hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelávať sa, alebo horšie – ublíženie na zdraví, či smrť. 

      Osobitným dňom bude 20.november - Červená streda. V tento deň sa uskutoční celosvetové podujatie, kedy rôzne krajiny sveta nasvietia verejné objekty na červeno. Budú sa konať modlitby, pobožnosti a iné aktivity, pomocou ktorých sa budeme spájať v myšlienkach a modlitbách za trpiacich kresťanov na celom svete. Ukážme aj my v Sabinove, že nám nie je ľahostajný osud našich bratov vo viere. „Vysvieťme sa do červeného“ našim oblečením v stredu 20.novembra, aby sme aj takýmto spôsobom vyjadrili našu solidaritu s nimi.

      Naša farnosť privíta vo štvrtok 21.11.2019 pri sv. omši o  18.30 hod. pakistanského kňaza Emmanuela Yousafa. Po nej sa bude konať aj prednáška, kde sa viac dozvieme ako trpia kresťania pre vieru v dnešnej dobe a ako im môžeme pomôcť.

      Páter Werenfried, zakladateľ ACN povedal:  „Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“  

     • S františkánom o Františkovi

     • Už tretí rok funguje v našej škole záujmový útvar Poznávanie a ochrana prírody, v ktorom sa žiaci môžu dozvedieť mnoho nových informácii z oblasti ochrany prírody nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nie je to len klasické získavanie vedomostí, ale žiaci vďaka rôznym dokumentárnym filmom, hrám a aj samotnému zážitkovému učeniu, či pobytu v teréne, objavujú a spoznávajú tajomný svet prírody. Počas prvých hodín sa žiaci dozvedeli, ktorý patrón si ich, ako začínajúcich ochranárov, zoberie pod svoju ochranu. Nie je to nik iný ako sv. František z Assisi. Venovali sme mu niekoľko hodín, kde sme poznávali jeho život, rozprávali si mnohé príbehy z jeho života a neraz sme navštívili aj školskú kaplnku.

      Keďže sa hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, svojou návštevou nás poctil sám františkán páter Gabriel, ktorý pôsobí v Kostole sv. Jozefa v Prešove. Páter Gabriel prišiel autobusom, na sebe mal hnedý habit a veľmi sa na žiakov tešil. Tí ho hneď po príchode začali zasypávať otázkami a zvedavými pohľadmi. Páter Gabriel sa najprv predstavil, povedal pár slov o sebe a potom prišli na rad deti. Následne rozprával o svätom Františkovi, o jeho stretnutí s vlkom z Gubbia, o Františkovej láske k stvorenstvu, no nezabudol žiakov aj poučiť o tom, ako by sa mali k prírode správať a prečo by tak mali robiť. Samotnú besedu sme neukončili inak ako vďakou a modlitbou v našej kaplnke.

      A čo na besedu hovoria samotní účastníci?

      “Dozvedela som sa zaujímavé veci. Bola to zábava, veľmi ma to bavilo. Dozvedela som sa, že sv. František z Assisi mal stigmy a že mal rozdelenú záhradu na dve časti - na upravenú a na voľne rastúcu.”  (Alžbeta)

      “Páčilo sa mi, ako veľmi mal sv. František rád prírodu a deti.” (Matúš)

      “Na františkánoch sa mi páči, že pomáhajú, sú milí, pekne rozprávajú a nosia oblečenie a chápu deti.” (Radovan)

      “Páter Gabriel veľmi zaujímavo rozprával. Bolo super počúvať ho.”

      “Dozvedel som sa nové veci. Zistil som, že život sv. Františka z Assisi je zaujímavý. Dozvedel som sa mnoho zaujímavosti z jeho života.” (Matej)

      “Páči sa mi, ako sa františkáni starajú o chorých.” (Richard)

      “Najviac sa mi páčilo ako sa páter Gabriel pekne predstavil a ako zaujímavo rozprával.”

     • Biela pastelka

     • Ako každý rok, aj tohto roku sa uskutočnila celoslovenská verejná zbierka „Biela pastelka“. Výnos verejnej zbierky Biela pastelka je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Ročne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytne služby viac ako 3 000 klientom vo všetkých krajoch SR. Ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti – varenie, upratovanie, osobná hygiena či komunikačné zručnosti. Do tejto zbierky sa zapojili aj žiaci našej školy. Aj vďaka nášmu príspevku sa v Prešovskom kraji podarilo vyzbierať sumu 25 124,26 €.

     • ENVIROKÚTIK

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do rôznych environmentálnych projektov, ktorých cieľom je minimalizovať odpad. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa je správna separácia a následná recyklácia, ktorá dáva veciam druhú šancu, no predovšetkým šetrí prírodné suroviny a chráni životné prostredie. Zapojili sme sa opäť do nového ročníka súťaže, ktorá sa týka zberu tetrapakov a hliníkových viečok SABI, zbierame použité batérie, drobné nefunkčné elektrospotrebiče (fény, hriankovače, mixéry...) a tonery. Zberom plastových vrchnákov sa snažíme pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením.  Ďakujeme!

     • Sviečka za nenarodené deti

     • V piatok 18.októbra 2019 sa aj naša škola zapojí do verejnej zbierky Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíme aktivity Fóra života v oblasti ochrany života. V ponuke budú dva druhy sviečok - malá v plastovom obale (1 €) a veľká v sklenenej nádobe (4 €). Ďakujeme za Vašu pomoc a priazeň. 

     • Jesenný festival 2019

     • V sobotu 5.októbra 2019 sa v centre nášho mesta opäť konal Jesenný festival - festival farieb, ovocia a rôznych chutí. Aj naša škola mala na ňom svoje zastúpenie a stánok s dobrotami vyrobenými zo sladkých plodov jesene. Našim stánkom a dobrotami sme chceli vyjadriť vďaku Nebeskému Otcovi za všetky dary, ktoré nám tento rok požehnal. Ďakujeme našim šikovným učiteľkám, ktoré pod vedením Bc.Oľgy Džačovskej celú našu prezentáciu na festivale pripravili. 

     • Exkurzia na Ústavnom súde SR

     • Naši ôsmaci sa v piatok 27.septembra vybrali na návštevu Ústavného súdu v Košiciach, kde sa konal Deň otvorených dverí. Mali tak možnosť nakuknúť do zákulisia inštitúcie, ktorá bdie nad dodržiavaním ústavy v našej krajine. Mohli si vyskúšať sudcovské taláre a zasadnúť na "súdnu stolicu" a bližšie spoznať organizáciu a činnosť našich súdov.  A aké dojmy si odniesli z exkurzie samotní ôsmaci? 

      Po príchode do Košíc sme sa peši premiestnili k budove Ústavného súdu, ktorú strážili muži zákona – policajti. Hneď pri vstupe sme prešli bezpečnostnou kontrolou (ako na letisku). Našťastie sme sa všetci bez problémov dostali dnu. Steny chodieb súdu zdobia obrazy a fotografie sudcov. Dozvedeli sme sa niečo o fungovaní Ústavného súdu. Videli sme kanceláriu sudcu i miestnosť, kde sa konajú neverejné zasadnutia súdu. Po skončení vnútornej prehliadky sme pokračovali vonku, kde vystupoval spevácky zbor a mohli sme si zobrať suvenír na pamiatku. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. (Tamara 8.A)

      Pri vstupe sme prechádzali cez detektor kovov. Mohli sme vidieť pojednávaciu miestnosť, v ktorej sa konajú verejné zasadnutia súdu. Mali sme možnosť nahliadnuť aj do kroník Ústavného súdu. Deň otvorených dverí  sa mi páčil. (Katka 8.B)

      V pojednávacej miestnosti nám náš sprievodca povedal niečo o Ústavnom súde. Niektorí žiaci si vyskúšali kreslá sudcov. Videli sme aj ďalšie miestnosti. Vonku sme si vyskúšali svoje zručnosti pri plnení úloh. Mne sa páčilo aj vystúpenie speváckeho zboru. Domov sme si  zobrali balónik s logom Ústavného súdu. (Mirka 8.A)

      Pri vstupe do budovy Ústavného súdu nás kontrolovali, či nemáme pri sebe nejakú zbraň. V pojednávacej sieni sme sa dozvedeli, koľko prípadov ročne musia sudcovia riešiť. Vyskúšali sme si aj kreslá sudcov. Na nádvorí sme plnili zaujímavé úlohy. Na exkurzii sa nám páčilo. (Sofia, Veronika, Stanka 8.B)

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • V jedno jesenné popoludnie nás počasie vylákalo na školský dvor. Rozmanitými farbami blikalo nebo nad našimi hlavami. „Každý jeden šarkan svojim dlhým chvostom oblohu rád zametá - farebnými mašličkami usilovne prepletá.“ Niektoré leteli vysoko, niektoré nízko, ale stále ich bolo vidno. Odborná komisia tieto šarkany hodnotila a na konci šarkaniády vyhlásila víťazov. Tí sa potešili sladkej odmene.

     • Predajná výstava anglických kníh

     • Milí rodičia, radi by sme vás informovali, že dňa 26.9.2019 sa na našej škole predstaví jedno z najznámejších britských vydavateľstiev USBORNE so svojimi jedinečnými knižkami priamo z Anglicka. Žiaci si budú môcť vybrať z množstva krásnych kníh, ktoré podnietia ich záujem o výuku anglického jazyka primerane ich veku a záľubám. Okrem toho, že zakúpením knižky (ceny sa pohybujú od 8 € do 13,50 €) môžete svoje dieťa motivovať k angličtine, podporíte i našu školu, nakoľko od vydavateľstva USBORNE môžeme získať tieto zahraničné knižky pre školu úplne ZDARMA len vďaka Vám.

      Knižnú ponuku vydavateľstva je možné pozrieť si tu: https://usborne.com/browse-books/

      Facebooková stránka: https://www.facebook.com/emmkabooks/

      Ďakujeme.

     • Prihlasovanie na obedy

     • Vážení rodičia, od 1.septembra 2019 majú všetci žiaci školy nárok na tzv. "obedy zadarmo". K tomu je však potrebné, aby ste svoje deti prihlásili na stravovanie v školskej jedálni prostredníctvom zápisného lístka. Link na zápisný lístok je umiestnený na konci tohto článku. Zápisný lístok si môžete vytlačiť, vypísať, podpísať a v pondelok 2.septembra (najneskoršie v utorok 3.septembra do 7:30) doručiť do školy osobne alebo prostredníctvom Vašich detí. Vytlačené zápisné lístky budú tiež k dispozícii v škole v pondelok 2.septembra. Bez odovzdaného zápisného lístka v stanovenom termíne, nebude môcť byť vydaná strava žiakom.  

     • Deviataci vo Viedni

     • Stalo sa už tradíciou, že deviataci našej školy absolvujú v rámci exkurzie a školského výletu návštevu Bratislavy a Viedne. Tak tomu bolo aj tento rok. 29. mája sme sa vybrali vlakom do Bratislavy, kde  sme prvý deň absolvovali prehliadku Starého Mesta a Bratislavského hradu. Samozrejmosťou bola aj návšteva obchodného centra Eurovea. Na druhý deň sme  sa síce zobudili do upršaného bratislavského  rána, ale našťastie počasie vo Viedni bolo na prehliadku ako stvorené. Pod mrakom, nepršalo a hlavne nebolo horúco.

      Prehliadku mesta sme spolu s našou sprievodkyňou Katkou začali v zámku Belvéder, sídla princa Eugena Savojského, rakúskeho vojvodcu a politika. Rozloha a aj krása záhrady očarila mnohých turistov, ktorých sme tam stretli. Pokračovali sme prechádzkou okolo Štátnej opery, návštevou Dómu sv. Štefana a o 12:00 hod. sme si stihli vypočuť aj pozrieť orloj v blízkosti Dómu. Po krátkej prestávke na obed sme pokračovali v našej pešej prehliadke okolo paláca Habsburgovcov Albertina. Múzeum a galéria Albertina v sebe skrývajú najväčšie poklady trvalej expozície klasického i moderného umenia. Je pomenovaná po svojom zakladateľovi Albertovi Duke, ktorý vytvoril expozíciu už v roku 1776.

      Zastavili sme sa aj v priestoroch viedenského zámku Hofburg, niekdajšej rezidencie Habsburgovcov. V jeho priestoroch sídli španielska jazdecká škola, ktorá je najstaršou svojho druhu. Dnes je jedinou inštitúciou na svete, ktorá neustále rozvíja tradíciu klasickej školy jazdenia. Záver patril námestiu Márie Terézie, ktoré je medzi Prírodovedným a Umeleckohistorickým múzeom. Centrom námestia je monumentálny pamätník Márie Terézie. Socha Márie Terézie sediacej na tróne bola vytvorená už v rokoch 1874 – 1887.

      Po 4-hodinovej prehliadke sme sa unavení vrátili späť do Bratislavy, kde sme deň plný histórie zakončili sv. omšou v jezuitskom kostole na Hlavnom námestí.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie