• Vianočný koncert
    • Vianočný koncert

    • 04.04.2014 09:52
    • Žiaci Základnej umeleckej školy spríjemnili čakanie na najkrajšie sviatky v roku vianočným koncertom pod názvom – Počúvaj, znie už Tichá Noc ...
    • viac
    • Adventné obdobie
    • Adventné obdobie

    • 04.04.2014 09:47
    • Je prípravou na príchod Krista Pána, a tak aj neoddeliteľnou súčasťou vianočného obdobia, počas ktorého si pripomíname tajomstvo Pánovho príchodu.
     Zhŕňa v sebe 3 uhly pohľadu. Pánov príchod do Betlehema, kde prišiel v najhlbšej pokore ako malé dieťa, čím sa naplnilo očakávanie starozákonného ľudu Izraela.
    • viac
    • Mikuláš
    • Mikuláš

    • 04.04.2014 09:42
    • 4. decembra hneď zrána k nám zavítal ten najozajstnejší Mikuláš. Žiaci ho očakávali s nadšením v priestoroch telocvične.
    • viac
    • Šport
    • Šport

    • 04.04.2014 09:39
    • Športová činnosť našej školy sa sústreďuje na basketbalové turnaje usporiadané v rámci novootvoreného Sabinovského okresu. 
    • viac
    • Z programu práce školy
    • Z programu práce školy

    • 04.04.2014 09:34
    • Školský rok 1996/97 na všetkých školách sa začal v pondelok 2. septembra 1996.
     Tradične začíname sv. omšou. Po presune do školskej budovy prihovoril sa p. riaditeľ P. Hužvár.
     „ Cirkevné školstvo malo v dejinách významnú úlohu. Vzdelávanie na CZŠ aj naďalej bude vychádzať z cirkevných hodnôt, no zároveň bude rešpektovať súčasnú úroveň poznania.
     Hlavným cieľom je pripravovať žiakov, aby sa vedeli orientovať vo svete, v ktorom žijú a dokázali sa sebarealizovať. 
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie