• ZBIERAME ZUBNÉ KEFKY

     • Naša škola sa zapojila do zberu a recyklácie zubných kefiek. Zbierame použité, nepotrebné zubné kefky rôznych značiek. Vo vestibule školy sú umiestnené 2 zberné koše - jeden na zubné kefky zn. curaprox a druhý na zubné kefky iných značiek. Postupne sa budú v triedach objavovať odmeny v podobe žltých a modrých košov na triedený odpad, a to za každých 200ks vyzbieraných zubných kefiek. Najbližšie už zubnú kefku nevyhadzujte,doneste ju do školy, pomôže to nášmu kroku ♻️ vpred 👍 

      👀 ♻️ Pozrite si Ako sa recyklujú zubné kefky  👍

     • Tehlička 2024

     • Aj počas tohto pôstu sa naša škola zapája do zbierky TEHLIČKA. V tomto roku budeme pomáhať sestrám saleziánkam (FMA), ktoré spravujú školu Edukačné centrum sv. Bakhity v Južnom Sudáne. Poskytujú tam  vzdelávanie pre viac ako 1100 žiakov. Cieľom zbierky je zlepšiť podmienky na vzdelávanie vybudovaním multifunkčnej haly, ktorá by poskytla žiakom útočisko pred spaľujúcim africkým slnkom a v období dažďov pred silnými tropickými lejakmi. Svoj príspevok môžete vložiť do pokladničky (černoška), korá sa nachádza v našej školskej kaplnke. Ďakujeme za pomoc. Tu si môžete pozrieť krátke video z danej školy: Edukačné centrum sv. Bakhity

     • Beseda s policajtkou

     • Dňa 12.1.2024 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili prednášky s príslušníčkou Policajného zboru SR kpt. L. Baňasovou na tému: Trestná činnosť a trestnoprávna zodpovednosť mládeže. Žiaci si vypočuli informácie o tom, ktoré trestné činy najčastejšie páchajú mladí ľudia a aké to môže mať pre nich následky. Dozvedeli sa aj o rizikách  v online priestore a o kyberšikane. Keďže väčšina prítomných žiakov je už  vo veku, v ktorom majú trestnú zodpovednosť, boli upozornení na to, aby sa správali zodpovedne. 

       Vyjadrenia žiakov:  

      Bolo to veľmi poučné a zaujímavé. Zoznámili sme sa s možnými rizikami našich činov. Pani policajtka bola milá.  (Gréta 9.A) 

      Pani policajtka nám pustila video o kyberšikane. Veľa z toho, čo som počul, som si zobral do života. (Tobiáš 8.B) 

      Prednáška s pani policajtkou bola veľmi poučná. Dozvedeli sme sa, že si nemáme písať na sociálnych sieťach s cudzími ľuďmi a máme si chrániť osobné údaje. Ak sa nám náhodou stane, že od nás budú pýtať naše fotky, máme o tom povedať niekomu dospelému. (Soňa a Júlia 8.B)

       Prednáška sa nám páčila. Myslíme si, že práca policajtov je náročná. Ďakujeme im za ich prácu. (Sára Š. a Andrea 8.B) 

     • Veľký úspech našich programátorov

     • Náš tím Sabik postúpil do národného finále v kategórii Challenge v súťaži First Lego League. Regionálny turnaj tejto súťaže sa uskutočnil dňa 8.2.2024 v Prešove na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Náš tím tvorili žiaci Matej Čabák, Matej Gargalovič, František Novotný a Filip Štvarták pod vedením trénerov Martina Olejára a Dominika Tkáčika. V konkurencii ostatných tímov sa nášmu tímu podarilo vybojovať 1. miesto v kategórii Robot Game a 1. miesto v celkovom hodnotení. Odbornú porotu zaujal tiež ich inovačný projekt natoľko, že náš tím získal možnosť odprezentovať túto inováciu aj pred všetkými účastníkmi turnaja. Chlapci svojim víťazstvom získali vstupenku na národné finále súťaže, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Držme im preto palce, aby sa im aj tam darilo a úspešne reprezentovali našu školu i mesto. 

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie