Rámcový učebný plán CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove ISCED 1 šk.rok 2016/2017

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 9866 29
Anglický jazyk 33 6
Slovenský jazyk a literatúra 11 2
Anglický jazyk 11 2
Tvorivé čítanie a písanie 1 1
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda 11 2
Prírodoveda 1 1
Vlastiveda 11 2
Vlastiveda 1 1
Človek a príroda
Prvouka 12 3
Človek a hodnoty
Katolícke náboženstvo 1111 4
Katolícke náboženstvo 1111 4
Matematika a práca s informáciami
Matematika 4433 14
Informatika 1 1
Informatická výchova 11 2
Matematika 11 2
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie 1 1
Pracovné vyučovanie 1 1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova 2211 6
Hudobná výchova 1111 4
Zdravie a pohyb
Telesná výchova 2222 8


© aScAgenda 2024.0.1453 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.04.2024
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie