• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, ďakujeme Vám za Váš záujem prihlásiť Vaše dieťa do CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove. Veríme, že naplníme Vaše očakávania a že v spoločenstve žiakov, rodičov a priateľov našej školy budeme spoločne rozvíjať hodnoty priateľstva, pravdy, dobra a vzájomnej úcty. Prosíme Vás o vyplnenie nasledujúcich údajov o Vašom dieťati, ktoré sú potrebné na jeho zaradenie do školskej agendy.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Vážení rodičia, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili našej škole a prajeme Vám všetko dobré v rodinnom i pracovnom živote.