• Vianočná akadémia
    • Vianočná akadémia

    • 03.04.2014 11:42
    • V poslednej vyučovací deň (utorok 22. 12. 1992) pred sviatkami Božieho narodenia sa po druhej vyučovacej hodine učitelia a žiaci našej školy, či už ako účinkujúci alebo diváci, zúčastnili na Vianočnej akadémií v kinosále MsKS. 
    • viac
    • Súťaž o cenu primátora mesta Sabinov

    • 03.04.2014 09:23
    • V posledný predvianočný víkend zorganizovala ZUŠ spolu s Mestským úradom v Sabinove súťaž pre deti základných škôl. Bola určená pre hudobne a výtvarne nadané deti. 
    • viac
    • Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
    • Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

    • 03.04.2014 11:42
    • 8. 12. 1992
     Na prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa v kostole sv. Jána Krstiteľa ráno o 8-mej hod. konala slávnostná svätá omša, na ktorej boli prítomní učitelia a žiaci našej školy. 
      
    • viac
    • Mikuláš

    • 03.04.2014 09:10
    • Pred dňom sviatku sv. biskupa Mikuláša pripravili kňazi z farského úradu v Sabinove, učitelia spolu s rodičmi a deťmi program spojený s rozdávaním balíčkov. 
    • viac