• Vitajte na stránkach našej školy

   • Už viac ako 30 rokov pomáhame deťom spoznávať múdrosť ukrytú v poriadku sveta i v bohatstve Božieho zjavenia.
   • Spoločenstvo

   • Chceme, aby sa v našej škole každý cítil dobre, aby sme boli ako rodina.
   • KAPLNKA

   • Srdce našej školy, kde sa stretávame s naším Bohom.
   • VZDELANIE

   • Pomáhame deťom poznávať svet Rozumom a srdcom
   • FORMÁCIA

   • Rozvíjame u detí náboženské poznanie a pomáhame im rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.
   • TECHNOLÓGIE

   • Vo výučbe využívame moderné informačné technológie a školský informačný systém EduPage.
   • STAROSTLIVOSŤ

   • Deti majú možnosť stravovania v školskej jedálni a v školskom klube detí je o nich postarané denne od 6:30 do 16:30.
   • VOĽNÝ ČAS

   • Svoje talenty môžu deti rozvíjať pri speve, tanci, športe, robotike, v štúdiu cudzích jazykov a tiež pri práci s rôznymi materiálmi vo svojom voľnom čase v rôznych záujmových krúžkoch.
  • Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj v tomto roku nám môžete pomôcť darovaním 2% z dane! Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť TU Vyhlasenie_2024.pdf alebo Vám ich môžeme poskytnúť pri vstupe do školy. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať TU  

     • Testovanie 9 2024

      V stredu 20. marca 2024 sa uskutoční riadny termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Testovanými predmetmi našich žiakov sú matematika (90 min.) a slovenský jazyk a literatúra (70 min.).

     • ZBIERAME ZUBNÉ KEFKY

      Naša škola sa zapojila do zberu a recyklácie zubných kefiek. Zbierame použité, nepotrebné zubné kefky rôznych značiek. Vo vestibule školy sú umiestnené 2 zberné koše - jeden na zubné kefky zn. curaprox a druhý na zubné kefky iných značiek. Postupne sa budú v triedach objavovať odmeny v podobe žltých a modrých košov na triedený odpad, a to za každých 200ks vyzbieraných zubných kefiek. Najbližšie už zubnú kefku nevyhadzujte,doneste ju do školy, pomôže to nášmu kroku ♻️ vpred 👍

     • Tehlička 2024

      Aj počas tohto pôstu sa naša škola zapája do zbierky TEHLIČKA. V tomto roku budeme pomáhať sestrám saleziánkam (FMA), ktoré spravujú školu Edukačné centrum sv. Bakhity v Južnom Sudáne. Poskytujú tam vzdelávanie pre viac ako 1100 žiakov. Cieľom zbierky je zlepšiť podmienky na vzdelávanie vybudovaním multifunkčnej haly, ktorá by poskytla žiakom útočisko pred spaľujúcim africkým slnkom a v období dažďov pred silnými tropickými lejakmi. Svoj príspevok môžete vložiť do pokladničky (černoška), korá sa nachádza v našej školskej kaplnke. Ďakujeme za pomoc. Tu si môžete pozrieť krátke video z danej školy: Edukačné centrum sv. Bakhity

     • Beseda s policajtkou

      Dňa 12.1.2024 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili prednášky s príslušníčkou Policajného zboru SR kpt. L. Baňasovou na tému: Trestná činnosť a trestnoprávna zodpovednosť mládeže. Žiaci si vypočuli informácie o tom, ktoré trestné činy najčastejšie páchajú mladí ľudia a aké to môže mať pre nich následky. Dozvedeli sa aj o rizikách v online priestore a o kyberšikane. Keďže väčšina prítomných žiakov je už vo veku, v ktorom majú trestnú zodpovednosť, boli upozornení na to, aby sa správali zodpovedne.

     • Veľký úspech našich programátorov

      Náš tím Sabik postúpil do národného finále v kategórii Challenge v súťaži First Lego League. Regionálny turnaj tejto súťaže sa uskutočnil dňa 8.2.2024 v Prešove na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Náš tím tvorili žiaci Matej Čabák, Matej Gargalovič, František Novotný a Filip Štvarták pod vedením trénerov Martina Olejára a Dominika Tkáčika. V konkurencii ostatných tímov sa nášmu tímu podarilo vybojovať 1. miesto v kategórii Robot Game a 1. miesto v celkovom hodnotení. Odbornú porotu zaujal tiež ich inovačný projekt natoľko, že náš tím získal možnosť odprezentovať túto inováciu aj pred všetkými účastníkmi turnaja. Chlapci svojim víťazstvom získali vstupenku na národné finále súťaže, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Držme im preto palce, aby sa im aj tam darilo a úspešne reprezentovali našu školu i mesto.

     • Aj v Biblii sa súťaží

      Tohtoročnú nedeľu Božieho slova sme v pondelok, 22. januára 2024, zavŕšili tematickou olympiádou zameranou na Sväté písmo. V školskom kole sa stretli zástupcovia tried 2. stupňa, ktorí zvládli lektúru vybraných biblických textov najlepšie. Spomedzi tridsiatky zúčastnených vzišla trojica žiačok - K. Mušinská (6.B), S. Štofaníková (9.A) a S. Uličná (9.A), ktoré budú našu školu reprezentovať v okresom (dekanátnom) kole. Postupujúcim blahoželáme a heslom tohtoročnej biblickej olympiády „Vytrvať vo viere“ ich povzbudzujeme k vytrvalosti v príprave a v upevňovaní viery aj cez čítanie Svätého písma.

     • Vianočné koledovanie

      Aj tento rok sa náš spevácky zbor Cantabile dňa 18.12.2023 pripojil k tradícii Vianočného koledovania v Sabinove. Melódiami cudzokrajných piesní a slovenskými koledami naladil prítomných na blížiace sa sviatky narodenia Pána. Členovia zboru predstavili krátkou scénkou s názvom Medzinárodné Vianoce, ako sa na najkrajšie sviatky roka tešia deti v rôznych kútoch sveta. Nezabudli však pripomenúť naše starodávne zvyky počas štedrej večere, ktoré mnohí ľudia praktizujú dodnes.

     • Vianočné minitrhy v ŠKD

      Už tradične k Vianociam patria aj vianočné trhy. Naše deti usilovne pracovali, vyrábali výrobky, ktoré budeme predávať dňa 12.12.2023 v čase od 13.30 do 15.30 hod. pri kaplnke v našej škole. Okrem toho, že deti do svojich výrobkov dali kus seba, naučili sa, ako dlho trvá kým za svoju prácu získajú odmenu. Srdečne Vás pozývame a ďakujeme za podporu.

     • Ďakujeme

      Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodičom, deťom a priateľom, ktorí sa zapojili do krásnej vianočnej zbierky ❤️ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ❤️

     • Adventný kalendár dobrých skutkov

      Keďže sa nám v nedeľu 3. decembra začína adventný čas, náš školský podporný tím si pre nás pripravil úlohy spojené s konaním dobrých skutkov (v škole aj doma). Tento adventný kalendár sa nachádza na nástenke pred vstupom do školskej jedálne. Preto buďme veľmi pozorní a každý deň sledujme novú adventnú úlohu. Prajeme všetkým požehnaný adventný čas :-)

     • Európsky deň jazykov

      Dňa 11. 10. 2023 sa v našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Prvý stupeň sa na druhej a tretej hodine presunul do telocvične, kde ich čakali súťaže. Druhý stupeň sa presunul do telocvične na štvrtej a piatej hodine. Rozdelili nás do šestnástich skupín po siedmich žiakov z iných tried. Bolo šestnásť stanovíšť, ktoré sme mali splniť. Stanovištia boli rôzne, napríklad: stanovište s ruským jazykom, stanovište s nemeckým jazyk, stanovište s témou futbalových klubov, tradičných oblečení, slepou mapou, s hlavnými mestami a podobne. Niektoré stanovištia boli ťažšie a niektoré zas ľahšie. Kto skončil na prvých troch miestach, dostal sladkú odmenu a pero na písanie. Nakoniec pani učiteľka Jusková oznámila výsledky. Výhercom gratulujeme a tešíme sa s nimi. Tento deň sme si naozaj všetci užili!

     • Deň elegancie

      V stredu 15. novembra 2023n sme vstúpili do našej školy ako do budovy plnej elegantného oblečenia a galantného správania. Prečo? Práve v tento deň sme si pripomenuli dôležitosť elegancie aj v súčasnosti. Ôsmaci pozvali svojich spolužiakov a učiteľov stráviť tento deň spolu s nimi. Vyučovanie im spestrili rôznymi aktivitami, za ktoré triedy získaly body. Nielen vynaložené úsilie a snaha pri plnení úloh, ale aj krásne elegantné outfity sa započítavali. Do aktivít sa zapojili všetci žiaci a tým každý prispel svojou kvapkou k výslednému hodnoteniu. Na záver sme si spoločne zatancovali a vyhodnotili celý deň. To všetko bolo súčasťou tohto príjemného, nami obľúbeného dňa.

   • 2022/2023

   • Krajské kolo

    • Miroslava Michalcová
    • 1.miesto
    • Biblia očami detí a mládeže
    • Krajské kolo
    • Výtvarná výchova
    • Čítať viac
    • Vanesa Šimonová
    • 2.miesto
    • Biblia očami detí a mládeže
    • Krajské kolo
    • Výtvarná výchova
    • Čítať viac
    • Gréta Bartková
    • cena poroty
    • Biblia očami detí a mládeže
    • Krajské kolo
    • Výtvarná výchova
    • Čítať viac
   • Okresné kolo

    • Karin Mušinská
    • 1.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Maxim Komišak
    • 1.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Simona Uličná
    • 1.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • František Novotný
    • 2.miesto
    • Dejepisná olympiáda
    • Okresné kolo
    • Dejepis
    • Čítať viac
    • Maxim Komišak
    • 3.miesto
    • Dejepisná olympiáda
    • Okresné kolo
    • Dejepis
    • Čítať viac
   • 2018/2019

   • Celoštátne kolo

    • Martin Ďuran
    • 3.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Celoštátne kolo
    • Nemecký jazyk
    • Čítať viac
   • Krajské kolo

    • Terézia Tarbajová
    • 3.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Biológia
    • Čítať viac
  • Zvonenia

   Pondelok 4. 3. 2024
  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie