• Zisťovanie záujmu zákonných zástupcov o dotáciu na stravu - 1.9.2024

     • Vážení rodičia, v prípade Vášho záujmu o dotáciu na stravu pre Vaše deti je potrebné, aby ste o dotáciu opätovne požiadali aj v novom školskom roku 2024/2025. Urobiť tak môžete prostredníctvom aplikácie Edupage alebo na školskej webstránke do 27.6.2024. Súčasťou žiadosti je aj Zápisný lístok do ŠJ na nový šk.rok. Pri zadávaní žiadosti nezabudnite zadať šk.rok 2024/2025 a triedu Vášho dieťaťa v BUDÚCOM ŠK.ROKU !!! NÁVOD NA PODANIE ŽIADOSTI 

     • Výlet do Bojníc 

     • Dňa 5.6.2024 sa uskutočnil  školský výlet šiestakov do Bojníc. V skorých ranných hodinách sme sa stretli pred školou a vyrazili sme na cestu. Po príchode do Bojníc sme sa vybrali na prehliadku Bojnického zámku. Pán sprievodca nám rozprával o tom, ako sa tam kedysi žilo. Obdivovali sme krásy starých obrazov a iných cenností. Dozvedeli sme sa aj to, že zámok má viac ako 200 izieb a videli sme  i hrobku grófa Pálffyho. Neskôr sme išli do malej jaskyne pod zámkom. Po  skončení prehliadky sme sa presunuli do Múzea praveku, kde nám milá pani sprievodkyňa porozprávala veľa zaujímavostí o živote mamutov a pravekých ľudí, ktorí tu žili. Na konci nás čakali rôzne úlohy. Poslednou našou zastávkou v Bojniciach bola zoologická záhrada, kde sme mohli pozorovať mnoho zvierat.   

      Cesta späť zbehla dosť rýchlo. Prežili sme krásne chvíle skamarátmi a máme veľa zážitkov. Za výlet ďakujeme našim triednym učiteľkám.  

       

      Petra a Karin 6.B 

     • Viem, čo zjem

     • Tento školský rok sme sa aj my zapojili do projektu „Viem, čo zjem“. Cieľom programu je motivovať žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu a správnym stravovacím návykom. Od roku 2009 sa tento celosvetový vzdelávací program postupne realizuje už vo vyše osemdesiatich krajinách sveta. Aj u nás je Úradom verejného zdravotníctva SR prezentovaný ako vhodný preventívny program, zameraný na problematiku zdravej výživy a pohybovej aktivity.

      Ako tému výučby sme si vybrali ovocie a zeleninu. Táto lekcia žiakom priblížila, prečo je dôležité mať vo svojom jedálnom lístku dostatok ovocia i zeleniny. Dozvedeli sa, ako by mal vyzerať zdravý tanier, aké živiny obsahujú jednotlivé druhy ovocia a zeleniny a aj to, k čomu prispievajú. Taktiež sa oboznámili s tým, aký je rozdiel medzi lokálnymi a dovážanými potravinami a kedy počas dňa by sme mali konzumovať ovocie a kedy zeleninu. Výučbu sme si obohatili prípravou ovocno-zeleninového taniera a na záver nesmela chýbať melónová odmena.

     • Šk.výlet našich deviatakov - Bratislava a Viedeň

     • Celé sa to začalo 5. júna 2024, kedy sa žiaci 9. ročníka vydali na cestu do Bratislavy a Viedne za svojím posledným spoločným dobrodružstvom. V prvý deň trojdňového výletu sme navštívili Bratislavský hrad, dominantu slovenského hlavného mesta. Žiaci si mali možnosť neskôr nakúpiť v nákupnom centre Eurovea, aby si z Bratislavy priniesli aj nejaký suvenír. Ubytovaní sme boli v centre mesta, odkiaľ sme mali z okien spoločenskej miestnosti skvelý výhľad na Bratislavský hrad a výbornú dostupnosť verejnej dopravy a historického centra Bratislavy. 

           Nasledujúci deň nás čakal celodenný výlet do Viedne, ktorý sa začal prehliadkou Domu mora (Haus des Meeres). Toto morské akvárium a zároveň zoo sa nachádza v bývalej protileteckej veži, postavenej počas 2. svetovej vojny. Na jedenástich poschodiach si žiaci pozreli viacero akvárií a terárií s veľkým množstvom zvierat vrátane žralokov. Nakoniec sa našim deviatakom naskytol prekrásny výhľad na Viedeň z otvorenej terasy najvyššieho 11. poschodia. Toto však nebol koniec. Čakala nás ešte prehliadka historického centra Viedne, v rámci ktorej žiaci navštívili Dóm sv. Štefana, najväčšiu katedrálu tejto metropoly. Možno sa pýtate, čo bolo na našom výlete v hlavnom meste Rakúska najlepšie. Mnohí prezradili, že to bolo práve metro. Aby sme stihli za jeden deň absolvovať celý spomenutý program, museli sme sa prepravovať týmto dopravným prostriedkom. Pre väčšinu žiakov 9.A a 9.B to bol jedinečný zážitok, keďže sa metrom ešte nikdy predtým neviezli. Poslednou zastávkou pred odchodom z Viedne bol barokový palácový komplex Belvedér. 

           A ako sa hovorí: nakoniec to najlepšie! V posledný deň sme putovali za bl. Titusom Zemanom, ktorého relikviu si uchovávame v našej školskej kaplnke. Vo Vajnoroch, rodisku nášho slovenského blahoslaveného, nás privítal don Jozef Luscoň, saleziánsky kňaz, spisovateľ, pedagóg a publicista. Okrem toho, že našim mladým predstavil život bl. Titusa v jeho autentickom domácom prostredí, deviataci si vďaka nemu vykonali aj krátku duchovnú obnovu. Jej témou bolo povolanie človeka, keďže bl. Titus je skrze svoje mučeníctvo patrónom duchovných povolaní. Kratučkú duchovnú obnovu don Luscoň zavŕšil sv. omšou vo vajnorskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorej sme si uctili Božské Srdce Ježišovo, ktorého sviatok sa v daný deň slávil. Po sv. omši mali žiaci možnosť uctiť si relikviár s ostatkami bl. Titusa, ktorý je uložený v spomenutom vajnorskom kostole. Okrem duchovných milostí si každý žiak z Vajnôr odniesol aj darček od dona Luscoňa v podobe jeho vlastnej publikácie. Nakoniec sme sa s kňazským požehnaním a pod ochranou duchovného patróna nášho školského výletu, bl. Titusa Zemana, vrátili s množstvom zážitkov rýchlikom naspäť domov. 

     • Exkurzia Osvienčim-Birkenau a Krakov

     • Ako už býva na našej škole zvykom, tak ako každý rok aj tento sa žiaci 9. ročníka vybrali na dejepisnú exkurziu do koncentračné tábora Osvienčim (nem. Auschwitz)-Birkenau. Dňa 23. mája 2024 boli naši žiaci podobne ako milióny ľudí pred nimi svedkami obrovskej tragédie ľudstva, ktorá sa stane, keď sa jedna rasa začne povyšovať nad ostatné. Vo všeobecnosti panuje názor, že je veľmi dobré zažiť si atmosféru tohto miesta na vlastnej koži, aby sa niečo podobné už nikdy v dejinách ľudstva nezopakovalo. Aj na našich deviatakoch bolo vidieť, že sa ich hlboko dotkli zmarené životy toľkých ľudí. V tomto vyhladzovacom tábore zomrelo približne 1,5 milióna ľudí. Pre nás ako cirkevnú školu bolo zároveň veľmi prínosné dostať sa na miesto, kde zomrel poľský svätec Maximilián Kolbe, ktorý úplne zabudol na seba a odvážne obetoval svoj vlastný život za život jedného muža, otca rodiny. Vieru a Božiu milosť si dokázal zachovať aj na takomto mieste plnom hrôzy azúfalstva, kde boli ľudia na dennom poriadku zbavovaní svojej ľudskej dôstojnosti. Práve vďaka tomu sa stal vzorom nielen pre nás, ale aj pre celý kresťanský svet.  

           Po prehliadke tragického symbolu holokaustu sme navštívili kráľovské mesto Krakov. V historickom centre mesta žiaci vyšli až na hradný kopec a navštívili nádvorie sídla poľských kráľov, Wawel. Poslednou zastávkou v rámci našej zahraničnej exkurzie  bolo hlavné námestie, ktoré je známe pod názvom Rynek Główny. Tu mali žiaci možnosť navštíviť a zároveň pomodliť sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, v jednom z  hlavných symbolov Krakova, ktorý je taktiež známy ako Mariánsky kostol. Tento kostol navštevovala aj sestra Faustína. Vo svojomDenníčku takto opisuje svoju návštevu a duchovné zážitky v tomto chráme:Keď sme vybavili celú záležitosť, šli sme do Kostola najsvätejšej Panny Márie. Zúčastnili sme sa na svätej omši, počas ktorej mi dal Pán poznať, koľko ľudí bude spasených skrze toto dielo. Potom som sa ponorila do vnútorného rozhovoru s Pánom. Ďakovala som mu, že mi ráčil dať tú milosť, že môžem vidieť úctu, ktorá sa šíri k jeho nepochopiteľnému milosrdenstvu. Začala som hlbokú ďakovnú modlitbu. Ó, aká veľká je Božia štedrosť. Nech je zvelebený Pán, ktorý je verný svojim prisľúbeniam…(Denníček 1300). 

     • „Piesňou chcem Božie meno osláviť“

     • Na 26. ročníku speváckej súťaže katolíckych škôl Pieseň pre Svätého Otca mala zastúpenie aj naša škola. Dňa 21. mája 2024 zažila svoje premiérové spevácke vystúpenie Kristínka Jusková (1.A). Najmladšia účastníčka sa v kategórii najmladších spevákov umiestnila v bronzovom pásme. V druhej vekovej kategórii sa predstavila Karin Mušinská (6.B), ktorá si za svoj spevácky prednes vyslúžila striebro. V každoročne silnej konkurencii najskúsenejších spevákov si umiestnenie v bronzovom pásme vyspievala Dorota Jusková (8.A). Dvadsaťpäť súťažiacich, spievajúcich na Božiu slávu, poslalo svoj hudobný pozdrav pápežovi Františkovi. Spolu so záverečnou spoločnou fotkou mu bude osobne odovzdaný počas návštevy slovenských biskupov vo Vatikáne v júni tohto roka. Oceneným speváčkam blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Modlitbový deň detí a mládeže

     • Aj naša škola sa dňa 13. mája 2024 pripojila k iniciatíve Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. V deň 107. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime sme sa aj my zjednotili v modlitbe posvätného ruženca a prosili o pokoj vo svojich srdciach, rodinách, spoločenstvách a na celom svete. Reagovali sme na posolstvo Svätého Otca, ktoré adresoval deťom: „Aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom. Napĺňa naše srdce svetlom a teplom a pomáha nám robiť všetko s dôverou a pokojom.“ Táto výzva pápeža Františka nás ešte viac upevnila v rozhodnutí naďalej povzbudzovať deti a mládež k modlitbe zvlášť v tomto roku modlitby.

     • Naši žiaci v top 5

     • Našu školu i farnosť reprezentovalo dňa 16.4.2024 na diecéznom kole Biblickej olympiády v Košiciach trojčlenné družstvo žiačok Karin Mušinská (6.B), Sofia Štofaníková (9.A) a Simona Uličná (9.A). V šiestich súťažných disciplínach boli preverené ich vedomosti formou klasického testu, formuláciou posolstva biblického textu, zo znalostí biblickej geografie či prezentáciou vybraného úryvku formou scénky. Spomedzi osemnásť zúčastnených družstiev obsadila trojica našich žiačok cenné 5. miesto.

      Pekné 5. miesto si svojím výkonom vyslúžil aj žiak Matej Štefánik (7.A). Dňa 25.4.2024 sa spolu so svojou spolužiačkou Ninou Stankovou zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády v Lipanoch. V teoretickej časti sa Matejovi darilo výborne, získal druhé najvyššie skóre spomedzi štrnásť účastníkov. Praktická časť podľa bodového hodnotenia poroty zasa viac sadla Nine, ktorá v konečnom súčte bodov bola taktiež úspešnou riešiteľkou.

      Súťažiacim oboch olympiád blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy

     • Ďakujeme

     • Dnes sme do školy dostali krásny darček a list s poďakovaním, s ktorými sa chceme s Vami podeliť. Ďakujeme za dar a krásne slová. 

     • Postup do diecézneho kola

     • Na dekanátnom kole Biblickej olympiády sa dňa 21. marca 2024 v Lipanoch stretli trojice najlepších žiakov reprezentujúce svoju školu i farnosť. Zúčastnila sa aj naša CZŠ sv. Jána Krstiteľa v zastúpení žiačok Karin Mušinská (6.B), Sofia Štofaníková (9.A) a Simona Uličná (9.A). Počas piatich súťažných kôl mali možnosť preukázať zvládnutie lektúry biblických kníh Genezis, Daniel, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Spomedzi všetkých zúčastnených sa nášmu trojčlennému družstvu podarilo získať najvyšší počet bodov a vďaka tomu aj postup do diecézneho kola. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa síl k usilovnej príprave.

     • Ponožková výzva 

     • Vo štvrtok 21. marca si pripomenieme Svetový deň Downovho syndrómu.  Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21. Keďže pri diagnóze Downovho syndrómu ide o trizómiu 21. chromomu. Ľudia s Downovým syndrómom nemajú stáť na okraji spoločnosti, ale majú byť súčasťou diania a v neustálom spojení s bežnými aktivitami.  Tradičnou iniciatívou v rámci Svetového dňa Downovho syndrómu je Ponožková výzva. Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky.  Preto neváhajme a vo štvrtok si aj my obujme na každú nôžku inú ponožku ! 

     • Naši programátori obhájili víťazstvo

     • Po roku sme sa ako tím Sabik v zložení Matej Čabák, Matej Gargalovič, Peter Kovalik, František Novotný a Filip Štvarták pod vedením trénerov Martina Olejára a  Dominika Tkáčika znovu zapojili do sútaže First Lego League. V tejto súťaži, ako už z názvu vyplýva, je potrebné zostaviť a naprogramovať robota zo známej stavebnice Lego.

      Tento robot v časti súťaže nazvanej ako Robot Game plní na súťažnej mape rôzne misie, za ktoré sa snaží získať čo najviac bodov v časovom limite 150 sekúnd.

      Ďalšou časťou, ktorá tvorí podiel na celkovom hodnotení, je inovačný projekt. Jej cieľom je na vopred zadanú tému vymyslieť a odprezentovať technickú inováciu, ktorá by bola prínosom pre našu spoločnosť. Tohtoročná téma bola zameraná na umenie s oficiálnym názvom Masterpiece. My sme sa zamerali na problematiku osvetlenia divadelných scén. V našom Mestskom kultúrnom stredisku sme urobili výskum, kde sme zisťovali, ako by sme vedeli byť nápomocní pri riešení problémov s osvetlením. Náš projekt dostal názov Automatizácia osvetlenia divadelnej scény. Vymysleli sme model javiska, ktorý sníma polohu pohybujúceho sa herca, a na základe tejto polohy vie automaticky natočiť svetlá, aby osvetľovali jeho aktuálnu pozíciu.

      Začiatkom februára nám úspech v regionálnom kole súťaže FLL v Prešove, kde sme v celkovom hodnotení skončili na 1. mieste,  zabezpečil postup na národné finále súťaže v Bratislave.

      Od tohto momentu sa naše tréningy zintenzívnili, stretávali sme sa čoraz častejšie. Dokonca sme priprávam venovali aj celý týždeň jarných prázdnin. V škole sme pracovali na rôznych konštrukčných a programových vylepšeniach robota, a tiež aj na zdokonalení nášho inovačného projektu a prezentácie.

      Po tejto, celkovo niekoľko mesačnej práci, ktorá bola pre nás okrem učenia sa nových veci aj veľkou zábavou, sme sa v piatok 8.3.2024 vybrali cestou vlakom do nášho hlavného mesta. Po príchode a ubytovaní sme zvyšok dňa strávili aktívnym oddychom. Navštívili sme rôzne zaujímavé miesta, napríklad Bratislavský hrad a urobili sme si prechádzku mostami cez Dunaj.

      Nastal deň súťaže - sobota 9. marca. Celkovo zúčastnených 14 najlepších tímov z celého Slovenska, a my ako reprezentanti našej školy, nášho mesta, ale aj ako jediný tím z Prešovského kraja. Ráno po príchode do centrálnej budovy Slovenskej sporiteľne sme prešli registráciou a následne si zložili veci k svojmu stanovišťu. Pozreli sme si harmonogram súťaže a zistili sme, že ideme medzi prvými tímami prezentovať svoj inovačný projekt pred odbornú porotu.

      Po odprezentovaní sme sa začali už naplno venovať nášmu robotickému hrdinovi, urobili sme si pár testovacích jázd na súťažných ihriskách, aby sme si nakalibrovali senzory a odladili nejaké drobné detaily. Potom sme sa už venovali iba tomu najdôležitejšiemu, a to trom súťažným jazdám. Najviac bodov náš robot získal v druhej jazde. Tá nám zabezpečila postup do semifinále medzi 4 najlepšie tímy. Nervozita stúpala, ale my sme s chladnou hlavou bojovali ďalej. Po semifinálových jazdách sme s napätím očakávali kým príde hlavný rozhodca oznámiť aké tímy postupujú do finále. A naraz to prišlo: „Do finále postupuje tím Kockovňa z Martina a tím Sabik zo Sabinova!“ Po krátkej pauze, kontrole vybavenia a výmene batérií sme pristúpili k súťažným ihriskám. Dali sme do toho všetko, aby sme nespravili žiadnu chybu pri spúšťaní robota a výmene jednotlivých nadstavcov, kde našu rýchlosť výmeny a súhru pohybov rúk moderátori prirovnali k výmene pneumatík vo Formule 1. Po dvoch finálových jazdách sme odchádzali s dobrým pocitom, že sme dali do toho všetko, čo bolo v našich silách.

      Kým sa spracovali všetky výsledky, moderátori využili tento čas na Lego kvíz. Pri otázkach týkajúcich sa Lego stavebníc a rôznych zaujímavosti o Legu sme sa znovu spojili ako jeden tím a bojovali do poslednej otázky. Naša úspešnosť a rýchlosť odpovedí nám v tomto kvíze priniesla prvé miesto.

      Následne prišlo dlho očakávané vyhodnotenie súťaže. So zatajeným dychom sme očakávali ako dopadli finálové jazdy robota. Nakoniec to prišlo a moderátori vyhlásili, že tím Sabik skončil na prvom mieste. Veľmi nás potešilo, že sa nám podaril takýto úspech, a že sme obhájili minuloročný výsledok z tejto súťaže.

      Ďalším nečakaným prekvapením bolo, že náš tréner, Martin Olejár, získal ocenenie za najlepšieho trénera a mentora tímu v tejto sezóne.

      Veľká vďaka patrí našej škole, ktorá nám umožnila sa zúčastniť tejto súťaže, našim trénerom, ktorý sa nám venovali a dávali cenné rady. V neposlednom rade ďakujeme aj našim rodičom, ktorí nás prišli osobne podporiť do Bratislavy. Ďakujeme aj Mestu Sabinov za pomoc pri výrobe tímových tričiek, a tiež aj Mestskému kultúrnemu stredisku v Sabinove za exkurziu v ich priestoroch a prehliadku technológií.

     • Video k projektu "Olejko chráni prírodu" z našej školy v TA3

     • V týchto dňoch sme dostali do školy e-mail od organizátorov projektu Olejko chráni prírodu:

      Dobrý deň,

      dovoľte mi, aby som Vám v mene tímu projektu "Olejko chráni prírodu" vyjadrila našu úprimnú vďaku za Vašu kreativitu a aktívne zapojenie sa. Vaša snaha a odhodlanie prispieť k ochrane našej prírody je obdivuhodná.

      Ako Vám bolo avizované, video z Vašej školy k projektu "Olejko chráni prírodu" boli s Vašim súhlasom zaslané do redakcie TA3. Keďže videí sme zasielali viacero, do dňa reportáže sme nevedeli, ktoré z predmetných videí reálne použijú, ale teší nás, že je tam zostrih aj z Vašej školy :) Archív reportáže zo dňa 1.3.2024 si môžete pozrieť a prezdieľať z nasledujúceho odkazu: https://www.ta3.com/relacia/927447/skoly-zbieraju-olej-akcia-olejko-pomaha-chranit-prirodu?fbclid=IwAR1FSjHNfBikXwgjWnIn9oh4TfbF9I3EGtw2fa3XhWD_vqOpQAVCBoZe1DQ 

      Ešte raz ďakujeme za Vašu iniciatívu a usilovnosť v podpore tejto myšlienky. Prajeme veľa úspechov v práci a deťom mnoho chuti do učenia. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. :)

     • Prinesie Sabik inováciu do nášho MsKS?

     • V rámci súťaže First Lego League sa náš tím Sabik zúčastní národného finále v Bratislave dňa 9.3.2024. Tento ročník súťaže je zameraný na tému Umenie s oficiálnym názvom témy Masterpiece. Súčasťou súťaže je vytvoriť inovačný projekt, ktorý by mal našej spoločnosti zjednodušiť život v oblasti umenia.

      Naši žiaci sa tentokrát zamerali na osvetlenie divadelných scén. Preto sa rozhodli urobiť výskum v našom Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa snažili od zamestnancov zistiť, ako by vedeli byť nápomocní pri riešení problémov s osvetľovaním. Žiaci pri návšteve spomenuli: „Na domácej scéne v MsKS v Sabinove sme počas rôznych predstavení spozorovali, že je potrebné nemalé úsilie na vhodné osvetlenie scén.“

      Na to ich zamestnanci previedli priestormi MsKS a ukázali im technické vybavenie scény a nedávno modernizované osvetlenie, kde sa im snažili vysvetliť čo všetko obnáša osvetlenie scén počas divadelných predstavení. Po tejto návšteve a rozhovoroch so zamestnancami MsKS sa žiaci rozhodli, že budú nápomocní  pri automatizácii osvetlenia.

      V rámci inovačného projektu postavili funkčný model divadelného javiska. Prostredníctvom tohto modelu chceli ukázať svoju myšlienku, ako by mohlo fungovať automatizované osvetlenie scény. Ďalej žiaci vysvetľujú funkčnosť: „Pod podlahu javiska sme umiestnili senzory ktoré snímajú polohu herca. Na základe dát zo senzorov riadiaca jednotka vypočíta pozíciu herca. Následne je táto informácia odosielaná do reflektoru umiestneného nad javiskom, ktorý dokáže bodovo osvetliť aktuálnu pozíciu účinkujúceho.“ Táto automatizácia by mala zjednodušiť obsluhu osvetlenia, hlavne pri predstaveniach s viacerými osobami na javisku.

      Po zhotovení modelu žiaci znovu navštívili MsKS, kde odprezentovali zamestnancom svoje riešenie. Chlapci dostali pochvalu za funkčný model a odniesli si cenné rady, ako by sa dal tento model ešte vylepšiť.

      Nášmu tímu držíme palce pri reprezentácii na národnom finále, a do budúcna prajeme veľa dobrých nápadov.

     • Lyžiari o lyžiarskom

     • Lyžiarsky výcvik tried 7.A a 7.B začal ráno 19.2.2024. Po naložení batožiny sme sa autobusom dopravili do lyžiarskeho strediska SKI Čertovica. Rozdelili sme si izby, prichystali lyžiarsky výstroj a išli sme ho vyskúšať. Naši inštruktori nás rozdelili do troch skupín. Prvá skupina najskúsenejších lyžiarov hneď predviedla svoje lyžiarske schopnosti na svahu. Druhú skupinu tvorili tí lyžiari, ktorí sa potrebovali zlepšiť v lyžovaní a v tretej skupine boli nelyžiari. Poobede nasledovalo zaslúžené osobné voľno. Neskôr bol pre nás pripravený program ako vychádzka, krížová cesta či sán(č)kovačka :-) Dozvedeli sme sa, že nám budú bodovať izby, ale aj správanie.

      Ráno sme mali budíček o 7:00. Nasledovali raňajky v podobe švédskych stolov, kde sme si vždy vybrali to, čo nám chutilo. Po raňajkách sme sa obliekli, vzali lyžiarsky výstroj a išli sme lyžovať. Na svahu bolo stále veľa snehu, čo sa nám všetkým veľmi páčilo. Na konci každého lyžovania to už bolo o niečo náročnejšie, pretože kvalita snehu už nebola taká dobrá. Avšak žiaci, ktorí lyžovať nevedeli, sa to rýchlo naučili. Po lyžovaní nasledoval obed a osobné voľno, počas ktorého sme hrali rôzne spoločenské hry, šípky a nami veľmi obľúbený biliard.

      Každý večer sme si pripravili lyžiarske správy o úspechoch a pokrokoch v jednotlivých skupinkách a po nich nasledoval program. V poradí prvý bol kvízový večer, počas ktorého sme sa rozpamätávali aj na to, kde sme čo videli alebo počuli. Ďalší bol tanečný večer, kde sme sa spolu zabávali a vyskúšali rôzne tance ako macarena, la bomba či belgický tanec. Ďalším programom, ktorý nás čakal, bol filmový večer. Film Kokosy na snehu, ktorý sme pozerali, bol veľmi zábavný. Posledný večerný program sme pripravovali my, žiaci. Začali sme lyžiarskymi správami a po nich nasledovala prvá scénka s názvom Učiteľská porada. Každý z nás predstavoval jedného učiteľa a to, ako to vyzerá na jeho hodinách a ako môže prebiehať porada učiteľov. Druhou scénkou bol úryvok z rozprávky Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Každý večer sme ukončili krátkym zamyslením a spoločnou modlitbou.

      Piaty a zároveň posledný deň sme boli odmenení čerstvo napadaným snehom. Poslednýkrát sme sa rozlúčili so svahom a po obede sme naskočili do autobusu. Ďakujeme všetkým učiteľom, že to s nami vydržali do konca, ďakujeme i za modlitby žiakov v škole a ďakujeme aj nášmu nebeskému Otcovi, že nás sprevádzal celým lyžiarskym výcvikom a že sme sa zdraví vrátili domov.

      Miška Koscelníková (7.B)

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie