• Dušičková oktáva

   • 04.04.2014 11:30
   • Dušičky- čas spomienok a návratov.
    Každý rok v novembri prichádza takáto na dotyk mocná chvíľa. Všetci sa skláňame nad hrobmi tých, ktorí pre nás čosi znamenali. S úctou vybaľujeme svoje batôžky spomienok, ukryté kdesi v hlbokých skrýšach srdca.
   • Vypínajúci sa kríž – ten maják cintorína- a plameň sviec, znamenajúci svetlo v tme, ako by nám chceli pripomenúť, že život a smrť patria spolu, že láska na kríži dvíha nádej a tíško vyslovuje pre nás výzvu, dáva nám poverenie neustať, nesklamať. Život na tomto svete má predsa pokračovanie kdesi ďalej...

    Preto, hoci chlad s vetrom a večernou hmlou sadajú na krajinu, naše srdcia odolávajú a otvárajú sa pre pomoc neznámym.

    Dňa 10.10.1998 v Prešovskej mestskej hale sa konal Evanjelizačný seminár,, oheň “ pod heslom ,, Duch Pánov je nado mnou “. Zúčastnili sa ho deti aj mladí pedagógovia školy.

    Na škole dostali žiaci možnosť zapojiť sa do Pápežského misijného diela, ktoré modlitbami a hmotne pomáha Sv. Otcovi i všetkým misionárom.

    Podmienky:          1. Denná modlitba Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu s prosbou k sv. F. Xaverskému a Terezke Ježiškovej za misie,, Patróni misií, orodujte za nás! “

                                   2. Získať členstvo za poplatok 1,-3,- Sk na misie

                                   3. Prispieť malým darčekom.          

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie