• V očakávaní príchodu Ježiša Krista

   • 04.04.2014 10:45
   • 1.adventnou nedeľou začíname nový cirkevný rok, rok, ktorý v rámci prípravy na jubileum 2000. Výročia príchodu Ježiša Krista na svet je zameraný na prehĺbenie našej úcty k druhej Božskej osobe- Ducha Svätého.
   • Čo tento rok prinesie do života našej školy?

    V prvom rade sa budeme snažiť u žiakov rozvíjať vedomie, že Cirkev, živé spoločenstvo apoštolskej viere, je miestom nášho poznania Ducha Svätého- v písme, ktoré inšpiroval

    • v tradícií
    • v učiteľskom úrade Cirkvi,
    • vo sviatostnej liturgii,

    v ktorej nás prostredníctvom slov a symbolov uvádza do spoločenstva s Kristom,

    - v modlitbe, v ktorej sa za nás prihovára

    - v charizmách a službách, ktorými je budovaná Cirkev,

    - v prejavoch apoštolského misionárskeho života,

    - vo svedectve svätých.

    Preto pre naše otváranie sa Duchu Svätému využijeme poznávanie Biblie na hodinách náboženstva, modlitbu svätého ruženca, ktorý každý štvrtok pred začiatkom vyučovania s deťmi v kaplnke, budeme upriamovať deti na dennú modlitbu (modlitba chváli, velebenia, klaňania, prosby, Žalmy, modlitba v triede pri adventnom venci). Tiež chceme povzbudzovať deti ( je to aj veľká úloha pre rodičov), aby poznali svoje dobré stránky a snažili sa pomocou uvedomenej si dobrej vlastnosti slúžiť svojmu okoliu a viesť deti robiť dobro pre samo dobro( veď Boh má radosť z dobra, i mňa to napĺňa radosťou).

    Ako motivácia slúži deťom výzdoba a výroba ozdôb na vianočný stromček v škole, nácvik adventných a vianočných piesní, príprava vianočnej akadémie.

                                                                                  Ing. Jozef Kovalík

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie