• Október

   • 03.04.2014 10:50
   • - mesiac modlitby Svätého ruženca
   • V októbri sa celé Cirkev stretá pri modlitbe ruženca. V každej farnosti sa veriaci schádzajú, aby si touto modlitbou uctili  nebeskú Matku, aby pod jej vedením uvažovali nad najvýznamnejšími udalosťami diela vykúpenia, aby si na príhovor Panny Márie vyprosovali Božiu milosť tak verne nasledovať Krista a slúžiť Bohu, ako to robila ona ...

    V tomto mesiaci uskutočnilo sa stretnutie detí zo školských družín, ktoré pripravili p. E. Matušíková a V. Malcovská.

    Stretnutie začalo modlitbou svätého ruženca. Kultúrny program spríjemnil milé priateľské stretnutie všetkým zúčastneným deťom aj dospelým. 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie