• Školu opustili ...

    • 26.05.2014 11:31
    • Celkové vyhodnotenie:
     Gymnázia       -           13 žiakov
     SOŠ (4. roč.)   -           19 žiakov
     SOU (4. roč.) -           6 žiakov
     SOU (3. roč.)  -           13 žiakov
     osemročné Gymnázia – 4 žiaci
     školu opusti 55 žiakov
      
    • viac
    • Pieniny
    • Pieniny

    • 26.05.2014 11:29
    • Navštívili ich žiaci 8. ročníka. (13- 15. 6. 2006)
     Krásne zážitky z trojdňového pobytu Červený kláštor – Pieniny si odnieslo 34 žiakov 8. ročníkov. Výlet zorganizovala triedna učiteľka A. Vojtková. Pedagogický dozor vykonávali: Mgr. Marcela Semanová a Mgr. Jozef Červeňák.
      
    • viac
    • Školský výlet
    • Školský výlet

    • 26.05.2014 11:27
    • 29.5 - školský výlet 5.A a B 
     Rozprávka v Kežmarskom hrade, prehliadka mesta
    • viac
    • Matematická olympiáda

    • 26.05.2014 11:24
    • žiaci 5.B P. Dačo a J. Merva sa zúčastnili okr. kola mat. olympiády, na ZŠ 17. novembra.
     V okresnom kole na ZŠ Komenského v Lipanoch:
                 1. miesto obsadil P. Dačo 5. B
                 4. miesto M. Janigová 8.B
                 Úspešná riešiteľka: G. Hajduková 8.B
     žiakov pripravila p. uč. A. Chovancová 
    • viac
    • Dni Sabinova 2006

    • 26.05.2014 11:21
    • Od utorka 13. do soboty 17. júna 2006 Mestský úrad Sabinov, Mesto Sabinov a organizácie stali sa organizátormi TOWN – TWINNINGU (stretnutie miest). Predstavitelia zástupcov pedagogického zboru našej školy hneď prvý deň privítali pedagógov doprevádzajúcich žiakov z družobnej školy Kenderu z Maďarska.  
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie