• "Dielo tvojich rúk"

    • 26.05.2014 10:31
    • 1. ročník umeleckej prehliadky výt. prác organizovanej CZŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch.
     3. miesto získala Klaudia Drábová žiačka 4. B – pripravila: A. Vojtková
    • viac
    • Sabinovský slávik 2006

    • 26.05.2014 10:30
    • Mestská prehliadka mladých spevákov slovenskej ľudovej piesne.
     Úspešní speváci:         Tono Lipták 7.B
                                         Tamarka Tomášková 3.A
                                        Anna Slaninková 7.B
     žiakov pripravovala: p. uč. J. Balážová
    • viac
    • "Slovom o tvojej láske"

    • 26.05.2014 10:02
    • Na celoslovenskej súťaži v XI. ročníku literárnej a výtvarnej súťaže Dúha 2005/2006 organizovanej ZŠ – sv. rodiny v Bratislave
     5. miesto obsadila Simona Šimčíková 5.B
     v literárnej tvorbe úspešná bola Bernardetka Slaninková 5.B
                             výt. súťaž pripravila: A. Vojtková
                             lit. súťaž pripravila: E. Antolová
    • viac
    • Dedičstvo otcov zachovaj nám pane

    • 26.05.2014 10:02
    • Stropkov 27. 4. 2006
     arcidiecézna súťaž 5. miesto obsadili žiačky:
                 Zuzana Homzová 9.B
                 Monika Škovránková 6.B
                 Veronika Kišeľaková 6.B
     žiačky pripravovala: p. Mária Palenčárová
    • viac
    • Poznaj a chráň

    • 26.05.2014 10:01
    • 28. 3. 2006 okresné kolo prírodovednej súťaže umiestnenie získali:
     1. miesto: Jana Reváková 8.B
     2. miesto: Dávid Mikolaj 8.B
                 v botanike
     2. miesto: Tomáš Matija 9.B
     3. miesto: Rasťo Kostráb 9.B
                 v zoológií
     žiakov pripravila: Mária Palenčárová
     26.4.2006 žiaci absolvovali krajské kolo
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie