• EKO-OKO

    • 26.05.2014 11:20
    • V rámci projektu Oskarového mesta Sabinov. V medzinárodnej výtvarnej súťaži bodovali práce našich žiakov:
     1. miesto: Zuzana Homzová 9.B
     1. miesto: skupinová práca výtvarného krúžku
    • viac
    • Medzinárodný Atletický viacboj

    • 26.05.2014 11:06
    • 1. miesto:        L. Jusková 9.B
                             E. Sučková
                             G. Horvátová
                             M. Palenčárová
                             T. Dzuríková ...
    • viac
    • Naj chlapec, Naj dievča

    • 26.05.2014 11:02
    • celodiecézna súťaž – 24.5.2006
      
     1. miesto:        Patrik Škovránko 3.B             1. miesto:        Zuzana Dobrovičová
                 Ladislav Janiga 4.B
     2. miesto:        Martin Kuchár 3.A                 2. miesto:        Veronika Krescánková 3.A
      
     pripravovala: E. Hužvárová
    • viac
    • SARM

    • 26.05.2014 10:59
    • 11. 5. 2006
                 ocenená: Lenka Slaninková
                 laureátka súťaže: Katka Petriľaková 9.B
                 pripravila: M. Boriščáková
                 ocenená: Aja Petriľáková 6.C
                 pripravila: p. uč. A. Mervová
      
    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 26.05.2014 10:59
    • 14. 5. 2006 – okresné kolo v Sabinove
     1. miesto:        Bernardetka Slaninková 5.B
                            Jana Reváková 8.B
     3. miesto:        Jana Janičinová 5.B
     9. 6. 2006 – krajské kolo v Starej Ľubovni – zúčastnili sa
                            Jana Reváková 8.B
                            Bernardetka Slaninková 5.B
      
     žiačky pripravila: p. uč. E. Antolová
      
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie