• Židovská synagóga

    • 27.05.2014 08:24
    • Dňa 21. 3. 2007 p. uč. Mária Boriščáková so žiakmi z krúžku – Pohrajme sa s históriou navštívili Židovskú synagógu v Prešove.
     Žiaci 9. ročníka pri preberaní tem. celku 1. a 2. sv. vojna sa zúčastnili exkurzie do židovskej synagógy, kde sa oboznámili s prvkami židovskej kultúry ale tiež s nesmiernym utrpením židov počas vojny v koncentračných táboroch a holokaustoch.
    • viac
    • Literárna tvorba SARM

    • 27.05.2014 08:22
    • Ocenení žiaci: Jana Janičinová 6.B – prednes prózy
                             Lívia Slaninková 8.B – prednes prózy
                             Anna Ferencová 7.C – vlastná tvorba
    • viac
    • Sabinovský slávik 2007
    • Sabinovský slávik 2007

    • 27.05.2014 08:19
    • okresné kolo súťaže v MsKS reprezentovali žiaci:
                            Tamara Tomašková – 4.A
                            Vojtech Horňák – 5.B
     žiakov pripravila p. uč. Mgr. Mária Mačeková
     3. miesto patrilo Márii Zborayovej – 3.A
     Ľubica Janičinová 9.B bola ocenená za hudobný doprovod
     Jana Janičinová 6.B bola ocenená za hlasový prejav
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie