• Okresné kolá olympiád

    • 27.05.2014 08:28
    • Z Anglického jazyka
                 3. miesto –      Jana Reváková 9.B
                                        Škvarlová Jana 7.B
                 pripravila: Mgr. Anna Tumidalská
     Z Biológie „Poznaj a chráň“
                 2. miesto -       Marek Šoltýs 8.B
                 1. a 4. miesto – Jana Reváková 9.B – krajské kolo
                 5. miesto -       Marek Šoltýs 8.B – krajské kolo
                 3. miesto -       Branislav Švec 8.B
     5. miesto patrilo aj žiačkam: Magdaléne Kropiľakovej
                                                                Natálii Markovej 8.B
                                                                Lívii Slaninkovej ...
    • viac
    • Okresné kolá olympiád

    • 27.05.2014 08:28
    • Z Anglického jazyka
                 3. miesto –      Jana Reváková 9.B
                                        Škvarlová Jana 7.B
                 pripravila: Mgr. Anna Tumidalská
     Z Biológie „Poznaj a chráň“
                 2. miesto -       Marek Šoltýs 8.B
                 1. a 4. miesto – Jana Reváková 9.B – krajské kolo
                 5. miesto -       Marek Šoltýs 8.B – krajské kolo
                 3. miesto -       Branislav Švec 8.B
     5. miesto patrilo aj žiačkam: Magdaléne Kropiľakovej
                                                                Natálii Markovej 8.B
                                                                Lívii Slaninkovej ...
    • viac
    • Týždeň boja proti rasizmu

    • 27.05.2014 08:26
    • 12. – 16. marec
     Prebiehal formou prednášok, filmov počas vyučovania hlavne na predmetoch občianska výchova, výtvarná výchova, dejepis, ale aj literatúra.
     Po škole boli nástenky s plagátovou výzdobou, neskôr žiaci prezentovali vlastnú tvorbu na danú tému.
    • viac
    • Pošta pre Ježiša

    • 27.05.2014 08:26
    • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Teleprojekt Pošta pre Ježiša kríž získali žiaci Dávid Mikolaj 9.B, Zuzana Kovalíková 4.A.
     Pripravil Ing. Jozef Kovalík.
      
    • viac
    • Biblická olympiáda

    • 27.05.2014 08:25
    • 20. 3. 2007 konalo sa okresné kolo.
     žiačky: Magdaléna Kropiľáková a Natália Marková a Anna Slaninková 8.B
                             získali 5. miesto
     pripravovala: Ing. Mgr. Mária Palenčárová
     1. miesto v triednom kole biblickej olympiády získali žiaci 7.A triedy
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie