• Hviezdoslavov Kubín 2013
    • Hviezdoslavov Kubín 2013

    • 27.06.2014 17:06
    •  
     14.3.2013
     Ten, kto má rád pekné umelecké slovo si mohol prísť na svoje dňa 7.3.2013. Každoročne v marci – mesiaci kníh usporadúvame recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Tento rok prejavilo záujem a v prednese poézie a prózy v jednotlivých kategóriach súťažilo 26 žiakov. Vynikajúcim výkonom nás však prekvapili aj 4 žiaci 1. ročníka, ktorí vystupovali zatiaľ nesúťažne. Všetkým ďakujeme za krásne umelecké zážitky.
    • viac
    • Vaše 2% pomôžu mimoškolským aktivitám

    • 27.06.2014 17:03
    • 8.3.2013
     Vážení rodičia a priatelia našej školy, po skončení zdaňovacieho obdobia /r.2012/ je tu opäť možnosť pre fyzické osoby uplatniť svoje právo a venovať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane podľa § 50 a 52 ods.26 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov právnickej osobe, ktorá spĺňa podmienky určené vyššie uvedeným zákonom. Vašu priazeň ste nám mnohí preukázali v minulých rokoch, keď ste nám venovali 2 % Vami zaplatenej dane na rozvoj výchovy a vzdelávania Vašich detí. Ďakujeme Vám...
    • viac
    • Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

    • 27.06.2014 17:02
    •  Testovanie sa uskutoční dňa  13.3.2013(streda). Je určené žiakom 9.ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testujú sa predmety slovenský jazyk a literatúra a matematika.
    • viac
    • Naša krížová cesta
    • Naša krížová cesta

    • 27.06.2014 16:48
    • 19.2.2013
     Via Dolorosa je ulica v Starom Meste v Jeruzaleme.
     Podľa tradície tadiaľto niesol Ježiš Kristus svoj kríž po ceste k ukrižovaniu.
    • viac
    • Biblická olympiáda 2012/2013

    • 27.06.2014 16:45
    • 31.1.2013
      V poslednom januárovom týždni sa uskutočnili prostredníctvom e-learningu triedne kolá Biblickej olympiády. Predmetom Biblickej olympiády v tomto šk.roku sú biblické knihy: Evanjelium podľa sv.Matúša, Kniha Rút a 1.Kniha kráľov. Následne do školského kola, ktoré sa konalo 6.2.2013 /streda/postúpili víťazi triednych kôl. 
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie