• Karneval

   23.06.2014 09:35
   16.2.2009
   Na chodbách školy ste mohli stretnúť nielen žiakov, ale aj zbojníkov, škriatkov, rytierov, lesné víly, ... viac na  http://czssabinov.spaces.live.com Náš live priestor   (Nájdete tam aj fotky v priečinku Karneval 2009)
  • Účelové cvičenie

   03.06.2014 09:19
   1. 6. 2009
   Žiaci si súťažnou formou preverili nadobudnuté vedomosti a ukázali praktické zručnosti na piatich stanovištiach
   • zdravotná príprava (p. Mačeková)
   • riešenie mimoriadnych situácií (p. Ďuran)
   • pobyt a pohyb v prírode (p. Čisáriková) ...
  • Svetový deň katolíckych škôl

   03.06.2014 09:10
   21. mája 2009 – pripomenuli sme si Nanebovstúpenie Pána.
   Oslavu sme začali sv. omšou vo farskom kostole. Po nej pokračoval kultúrny program v telocvični školy.
  • Deň otvorených dverí - DOD

   Deň otvorených dverí - DOD

   17.06.2014 11:55
   11. 6. 2009 – sa otvorili brány našej školy širokej verejnosti. Smerovníky vo vestibule ukázali kadiaľ sa vydať za spoznávaním tajomstiev a práce našich žiakov a učiteľov ...
   ... prvou zastávkou bolo stanovište MHK, ktorého mládežnícke družstvá pracujú v ŠKD.
  • Tehlička pre Sudán

   03.06.2014 09:01
   žiaci a zamestnanci školy aj v tomto roku sa zapojili do zbierky „Tehlička pre Sudán“
   organizoval:    Ing. Mgr. Jozef Kovalik
   premietal film o činnosti SAVIa i o misijnej práci. 
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie