• Pieseň pre sv. otca

    • 19.05.2014 11:21
    • 1. miesto v arcidiecéznom kole obsadili žiačky
                 Mária Horňáková
                 Veronika Dzuríková
     pripravovali: p. uč. S. Dobrovičová, p. uč. J. Martonová
     2. miesto v arcidiecéznom kole obsadil
                 Dominik Turák
     pripravila: p. uč. S. Urdzíková
    • viac
    • Mini playback show
    • Mini playback show

    • 19.05.2014 11:20
    • Dominik Turák – 1. miesto v okr. kole
     Kamila Kravcová – 3. miesto v okr. kole
     žiakov pripravovala p. uč. Mgr. S. Urdzíková
    • viac
    • Sabinov Melborne

    • 19.05.2014 11:18
    • Peter Vojtko sa narodil v Prešove (1973), do 19-tich rokov žil v Sabinove. Po maturite v r. 1992 ho prijali na Bohosloveckú fakultu v Spišskej Kapitule. V roku 1996-1997 absolvoval zákl. vojenskú službu v Nitre, o dva roky na to prijal kňazskú vysviacku a stal sa kňazom košickej arcidiecézy....
    • viac
    • Výtvarná výchova
    • Výtvarná výchova

    • 19.05.2014 11:16
    • Na hodinách výtvarnej výchovy sa žiaci učia vnímať krásno, pojmy a pocity. Línia, farba, zaujímavý námet, tech. prevedenie, osvojovanie si výtvarného jazyka, sústredenie pozornosti na aktivizáciu detskej psychiky, ekologické otázky a v neposlednej miere na priaznivé vytváranie medziľudských vzťahov, všetko odzrkadľuje vplyvy a citové zážitky.
    • viac
    • Športové úspechy
    • Športové úspechy

    • 19.05.2014 11:14
    • Atletika:          František Perecár
                             v hode kriketovou loptičkou umiestnil sa na:
                             1. mieste v okresnom kole
                             1. mieste v krajskom kole
                             4. mieste v celoslovenskom kole
                            
                             Marián Galajda
                             v behu na 300m sa umiestnil na:
                             1. mieste v okresnom kole
                             5. mieste v krajskom kole
     Štvorbojari      družstvo chlapcov
                             2. miesto v okresnom kole
                             družstvo dievčat
                             3. miesto v okresnom kole
     žiakov pripravoval p. uč. Ivan Ďuran
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie