• Dňa: 15.6.2002 ... Oslavujeme
    • Dňa: 15.6.2002 ... Oslavujeme

    • 09.04.2014 10:24
    • K dôstojnému a slávnostnému priebehu osláv 10. výročia existencie školy prispeli všetci učitelia, nepedagogickí zamestnanci, ale aj rodičia našich žiakov.
     Oslavy začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval pomocný biskup mons. Bernard Bober....
    • viac
    • K jubileu

    • 09.04.2014 09:45
    • Dňa 5. júna vznikla na základe zriaďovacej listiny vtedy Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Košiciach cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Do siete základných škôl našej republiky bola MŠ SR zaradená 1. septembra 1992. V týchto dňoch si teda pripomíname 10. výročie svojej existencie.
     Okrúhle jubileum ponúka príležitosť zastaviť sa, obzrieť sa späť, zamyslieť sa nad tým, čo sa nám vo výchove a vzdelávaní v duchu kresťanskej viery podarilo dosiahnuť, čo zostáva aj naďalej naším blízkym či vzdialenejším cieľom. Nazrime teda do života školy. ...
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie