• Talent 2001

    • 07.04.2014 11:16
    • Druhý ročník talent 2001 uskutočnil sa v MsKS dňa 10.6.2001, odmenení žiaci a pedagógovia slávnostne si prevzali ocenenia z rúk zástupcov šk. správy v Sabinove.
     Ocenení pedagógovia:
                     Mgr. Eva Novotná, Eva Antolová, PaedDr. Daniela Leššová, A. Vojtková,
     Ľ. Mlynarčíková, F. Perecár, Ľ. Laník, I. Miščíková, Mária Horňáková, B. Semaníková, J. Kandráč
    • viac
    • Ocenení žiaci

    • 07.04.2014 11:00
    • V okresných, krajských, celodiecéznych a medzinárodných súťažiach v šk. roku 2000/2001.
     Martin Tarasovič, Mária Horňáková 5.B, Ľubica Mlynarčíková 8.B, Fero Perecár 6.B, Zuzana Konečná 9.B, ...
    • viac
    • Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda

    • 07.04.2014 10:48
    • Mária DAČOVÁ
                    Názov práce: Vplyv užívania a návykových látok na zdravotný stav človeka a jeho okolie.
     Lucia JANIGOVÁ
     Názov práce: Vplyv okolia na výskyt vtákov mojej školy, vplyv kŕmidiel a hniezdnych búdok na ich rozšírenie a ochranu.
      
    • viac
    • V matematike bodovali

    • 07.04.2014 10:45
    • Za 5. ročník
                     Ján Kandráč                        9.-11. miesto MO
                     Dávid Šturák                       9.-11. miesto MO
     Úspešní riešitelia MO:
                     František Perecár                                3. miesto
                     Michal Jurko                       4. miesto
                     Mária Záhoráková            5. miesto
                     Zuzana Summerová          7. miesto
     Matematický klokan:
                     Ján Kandráč, František Perecár, Bohumil Vojčík, Marcela Švačová
    • viac
    • Moyzes

    • 07.04.2014 10:42
    • O hlboký umelecký zážitok z prednesu ľudových a sakrálnych skladieb sa podelili členovia zboru MOYZES dňa: 21.6.2001
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie