• Úspechy športovcov

    • 04.04.2014 11:04
    • Veľmi dobre obstáli v okresnej žiackej lige chlapcov v basketbale, ktorú sme presvedčivo vyhrali (1. miesto). Dievčatá v tej istej súťaži obstáli pekné druhé miesto. V regionálnom kole v Starej Ľubovni chlapci skončili na 3. mieste. Na úspechu sa podieľal M. Vaňo, L. Bečaver, P. Tomáščak, J. Kuchár, P. Gabzdil, M. Bednár, K. Kerestešová, D. Podprocká, J. Roháľová, E. Vojtková, E. Dzuríková a M. Kušnírová.
    • viac
    • Hliadka mladých zdravotníkov
    • Hliadka mladých zdravotníkov

    • 04.04.2014 11:02
    • Keď v tomto roku sa v Prešove naši „zdravotníci“ dostali na 2. miesto za hliadku zo ZŠ sv. Mikuláša z Prešova, utvorili peknú tradíciu po minuloročnom úspechu.
    • viac
    • Vo víre súťaží

    • 04.04.2014 10:59
    • Škola v šk. roku 1997/1998 poskytla deťom mnoho príležitosti na realizáciu ich záľub a záujmov v rôznych krúžkoch a nepovinných vyučovacích predmetoch.
     V súťažiach, olympiádach, a športových zápoleniach si mohli zručnosti a vedomosti overiť nie len na úrovni školy, mesta ale aj okresu a kraja.
    • viac
    • Detská paleta ´98
    • Detská paleta ´98

    • 04.04.2014 10:58
    • ZŠ sv. Jána Krstiteľa v spolupráci s Vlastivedným múzeom Prešov, pracoviskom MM v Sabinove a ostatnými ZŠ a ZUŠ v okrese, pripravili VI. Ročník detskej výtvarnej tvorby.
     Výstava zameraná k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste, bola vyinštalovaná MsKS od 15. apríla do 31. mája.
    • viac
    • Slovenčina

    • 04.04.2014 10:53
    • V tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do viacerých súťaží.
        
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie