• Šach na školách sa rozbieha!

   • 22.11.2013 14:50
   • Ambiciózny projekt Slovenského šachového zväzu (SŠZ) a Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) sa rozbieha. Slovensko je spolu so Slovinskom a Švédskom nedzi tromi pilotnými krajinami, preto naša federácia, ktorá je jedným z "prvolezcov", logicky musí prekonať aj rôzne prekážky, ktoré sú pri implementácii tak zaujímavej výzvy, akou je Šach na školách.
   • Hlavným cieľom je dostať šach do 300 škôl na Slovensku, či už vo forme predmetu, alebo krúžku, so sytematickou podporou zo strany SŠZ, obsahujúcou zapožičanie šachového materiálu (šachových súprav a demonštračných šachovníc), poskytnutie učebníc, ako aj zaškolenie učiteľov, ktorí chcú učiť túto hru hier.
    V rámci prípravy projektu sa pracuje na množstve čiastkových úloh, od zakúpenia tlačiarne plastových kariet (deti, ktoré sa stanú členom šachovej komunity, dostanú mimo iného preukaz vo forme vkusnej plastovej karty), šachového materiálu (materiál je už v zahraničí pripravený na dodávku na Slovensko), prípravy učebnice slovenského pôvodu od autorov, ktorí sa šachu na školách venujú už roky, propagačných video a obrazových materiálov. Na Slovensku už tento rok pribudnú tisíce šachových súprav a šachových učebníc.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie