• Šk.kaplán v rokoch 2008-2011 - Mgr.Milan Supek
   • Šk.kaplán v rokoch 2008-2011 - Mgr.Milan Supek

   • 11.09.2014 17:50
   •      Cirkev už niekoľko desaťročí hľadá spôsoby, ako napomáhať rodičom pri plnení úlohy odovzdávania viery svojim deťom.  Zaviazali sa k tomu, keď žiadali krst pre svoje dieťa. Že je to v dnešnej dobe ťažká úloha, je myslím celkom zrejmé. Preto Cirkev napomáha rodičom plniť si túto úlohu.Najvlastnejším spôsobom, ako Cirkev spolupracuje v tomto neľahkom diele je katolícka škola.
         Pravé opodstatnenie katolíckej školy spočíva vo vlastnom misijnom diele Cirkvi. V prostredí katolíckej školy sa totiž spája viera, kultúra a život.
   •      Aj naša škola sa usiluje napĺňať tento ideál pastoračným programom. Je adresovaný tak žiakom, ako aj učiteľom, zamestnancom, rodičom a celej farnosti. Z aktivít, ktoré vychádzajú z tohto programu uvediem aspoň niektoré:

    - pravidelné sv. omše (pondelok a štvrtok), modlitba sv. ruženca (utorok), ranné chvály a adorácia (piatok)
    - spoločné kajúce pobožnosti pred Vianocami a Veľkou nocou
    - duchovné obnovy pre učiteľov a zamestnancov
    - vysluhovanie sv. zmierenia
    - „víkendovky“ pre žiakov
    - pre rodičov sú to púte, duchovné obnovy...
    - pre rodičov a ostatných farníkov adventné popoludnia
    - mariánska akadémia na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
     

         K ďalším aktivitám patrí tiež slávenie cirkevných sviatkov, cez ktoré sa prehlbuje jednota s univerzálnou Cirkvou a ostatnými katolíckymi školami diecézy.
    Duchovný program nie je záležitosť jedného človeka. Rodí sa zo vzájomného dialógu medzi duchovným správcom, učiteľmi a rodičmi našich detí. Teším sa, že budeme môcť spolupracovať aj s vami.

    Milan Supek, duchovný správca
     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie