• Tak, a opäť začíname ...

   • 23.06.2014 10:16
   • Aj krásny čas prázdnin sa nezadržateľne blíži k svojmu záveru. No septembrom začína opäť niečo nové - priateľstvá, zážitky, vedomosti, radosti... skrátka nový školský rok.
    Na našej škole ho začneme 2.9.2009 (streda) slávnostnou sv.omšou o 8.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv.Jána Krstiteľa v Sabinove. Po nej sa presunieme do areálu školy, kde bude slávnostný príhovor riaditeľa školy a žiakom i rodičom budú poskytnuté informácie k začiatku nového školského roka.
   • Pre žiakov, ktorí do školy prichádzajú z okolitých dedín máme jednu dôležitú informáciu: od 1.9.2009 na základe zákona č.179/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka s trvalým pobytom v obci, ktorá nemá zriadenú základnú školu, cestovné náklady na dopravu žiaka do najbližšej cirkevnej základnej školy.

    Žiakom navštevujúcim našu školu v ročníkoch 5. – 9. a dochádzajúcim z Ražnian, Uzovského Šalgova, Uzovských Pekľan, Jakubovian, Hubošoviec, Uzoviec, Bodoviec, Šarišských Sokoloviec, Drienice, červenica, červenej Vody sa uhrádzajú cestovné náklady na dopravu.

     Z Orkucian sa cestovné náklady na dopravu žiaka neuhrádzajú !!!

    Z Ostrovian sa cestovné náklady na dopravu žiaka  uhrádzajú ak:

     a)  navštevuje 1. – 4. ročník v CZŠ sv. Demetra v Ražňanoch (neuhrádzajú sa, ak by navštevoval CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove)

    b)       navštevuje 5. – 9. ročník v CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

     Cestovné náklady sa neuhrádzajú žiakom z Ľutiny, Pečovskej Novej Vsi, Jarovníc, Šarišských Michalian. Z týchto obcí žiaci môžu navštevovať našu školu, ale im sa cestovné náklady neuhrádzajú z toho dôvodu, že v týchto obciach sa nachádza základná škola s ročníkmi 1. - 9.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie