• Reprezentácie žiakov

   • 28.05.2014 08:33
   • Matematická olympiáda
    okr. kolo
    reprezentovali                         umiestnenie
    Janiga Peter 6. r.                     1. miesto
    Slaninka Ladislav 9. r.           2. miesto
    Čekanová Lívia 7. r.               7. miesto ÚR
    Slaninka Peter 9. r.                 5. miesto ÚR
   • Pytagoriáda- okresné kolo

    Čekanová Katarína 8.r. – 1. miesto

    Janiga Ladislav 6.r. – 2. miesto

    Spišaková Viktória 4.r – 12. m. – ÚR

     

    žiakov pripravila: p. uč. A. Šandorová

    Matematický klokan

    • medzinárodná súťaž
    • zapojilo sa 16 žiakov
    • úspešní riešitelia:  Sirotňaková Lenka 3.r.

    Drábová Marianna 3.r.

    Smetanková AnnaM. 3.r.

    Pribulová Natália 4.r.

    Smolková Denisa 4.r.

    Spišáková Viktória 4.r.

    Šoltýs Vladimír 4.r.

    • žiakov pripravili:  p. uč. Mgr. M. Zborayová

    p. uč. Mgr. M. Kolarčíková

     

                Chemická olympiáda

                Anna Slaninková – 6. miesto ÚR

               

                Bilogická olympiáda

                -     okr. kolo Botanika

                            1. miesto Juraj Radačovský 6. r.

                            2. miesto Marek Šoltýs 9.B

                            ÚR Branislav Švec 9.B

    • Zoológia

    1. miesto Homzová Eva 6.B

    ÚR Surmík Igor 6.B

                krajské kolo

    • botanika:  Juraj Radačovský 6. m. – ÚR
    • zoológia:  Eva Homzová 11. m. – ÚR

     

    Fyzikálna olympiáda

    okresné kolo

    • Slaninka Peter 6. miesto – ÚR
    • Janiga Martin 7. miesto – ÚR

    žiakov pripravila: p. uč. Ing. Mária Loučková

     

    Geografická olympiáda

    okresné kolo, krajské kolo

    Ladislav Janiga – 1. miesto a ÚR

    žiaka pripravila: p. uč. PaedDr. Marcela Semanová

     

    Literárne súťaže

    SARM – Laureát

    • prednes prózy –    Slaninková Lívia 9.B

    Bortňak Jozef 5.B

    • prednes poézie – Slaninková Bernardeta 7.B
    • ocenená za vlastnú tvorbu – Petriľaková Andrea 8.C

    Okresná súťaž v rétorike – 3. miesto – Škvarlová Jana 8.B

    pripravili:        p. uč. Mgr. Eva Antolová

                            p. uč. Mgr. Alena Triščová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie