• Najkrajšia kytica

   • 04.04.2014 11:27
   • Viete si predstaviť kyticu, uvitú z päťdesiatich červených ruží ? Musí to byť úchvatný pohľad, ktorý v nás vyvoláva len tie najušľachtilejšie city. Ak darca do každej z tých ruží vloží svoju vďaku, prosbu, lásku, obdarovaný sa iste zahľadí na tú krásu očami plnými nehy a ochoty splniť maličkú prosbu z tých mnohých, ktoré sú ukryté v červených lupeňoch...
   • Je tu október a vy iste tušíte, že tou nádhernou kyticou, darovanou z lásky našej nebeskej matke, je modlitba svätého ruženca.

    Začiatky svätého ruženca sa datujú do 12. storočia, kde sa mnísi schádzali cez dní i v noci pri modle starozákonných žaltárov pozostávajúcich zo 150 žalmov. V 15. Storočí Blahoslavený dominikan Alain de la Roche zredukoval ružencové tajomstvá na 15 a podelil ich do troch skupín: 5 venoval skrytému životu pána Ježiša v Nazarete, 5 jeho utrpeniu a smrti a 5 jeho zmŕtvychvstaniu a nanebovzatiu P. Márie.

    Pre mňa osobne bolo veľmi silným zážitkom práve to, že pri jednej z mojich troch pútí do Lúrd pod nádherným reliéfom, na ktorom P. Mária s Ježiškom podáva ruženec svätému Dominikovi, medzi Zdravasmi vo všetkých svätých jazykoch odznelo Zdravas, Mária po slovensky, ktoré som odriekala práve ja. V jednej obľúbenej mariánskej piesní sa spieva ,,...teba nikto neprosil márne dieťa svoje čuješ láskavé. “ nech slová tejto piesne sú nám povzbudením, pretože hoci sa nám niekedy zdá, že naša modlitba za veľa nestojí, Panna Mária určite zhovievavo ,, nakláňa svoj sluch“ k naším prosbám a tieto s láskou milujúcej matky kladie k nohám svojho syna.          Mgr. Terézia Vráblová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie