• "Stupeň kultúry je závislý skoro vždy od lásky k práci." (M. Gorkij)

   • 04.04.2014 10:28
   • Mladí ľudia potrebujú pomoc, aby si zvolili povolanie v súlade so svojimi schopnosťami, lebo to je predpoklad, aby v zvolenom povolaní bol každý jednotlivec tvorivý, aby ho práca tešila, aby ju vykonával kvalitne, dosahoval úspech, a tým aj získal vnútorné uspokojenie a pocit, že správne napĺňa zmysel života.
   • Žiaci našej školy navštívili viackrát SOU služieb v Prešove, v rámci „Dňa otvorených dverí“

    SOUP Lipany... K lepšej informovanosti prispeli besedy s pracovníkmi stredných škôl a stredných odborných učilíšť, triednické hodiny a stretnutia rodičov s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie