• Úspechy našich žiakov ...

   • 04.04.2014 08:47
   • V literárnej súťaži Nová šanca žiačka Zuzana Grešová získala I. miesto.
    Do 4. ročníka súťaže – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, poriadanej MŠ, MK, MS, ML, SSP, ŠPÚ, JÚ Ľ.Štúra SAV sa z našej školy zapojili 5 žiaci, a to Mária Jurková 7.B, Juraj Vrábel 7.B, Veronika Goliášová 5.B, Marek Greš 4.B a Lucia Jurková 5.B. ....
   • Juraj Vrábel získal na okresnom kole laureáta súťaže, na celoslovenskom kole najvyššie ocenenie poroty v II. kategórií a Marek Greš čestné uznanie v I. kategórií. Pani uč. M. Kiktavá, ktorá týchto dvoch ocenených žiakoch usmerňovala v tvorbe súťažných prác, získala na celoslovenskom kole cenu poroty.

    Cenu si menovaní boli osobne prevziať 26. júna 1996 v Nových Zámkoch s p. riaditeľom Mgr. P. Hužvárom. 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie