• Exkurzia do výrobne hostií a planetária

     • Dňa 24.10.2018 absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka exkurziu do Výrobne hostií a do Hvezdárne a planetária v Prešove. S výrobou hostií začali sestry Congregatio Jesu pred takmer sto rokmi. Najprv nimi zásobovali prešovskú farnosť, dnes sú hostie rozvážané do približne 1500 farností a filiálok po celom Slovensku. Námahu a obetavosť sestier žiaci a ich rodičia podporili štedrou zbierkou potravín a potrieb do domácnosti pre OZ Magis, ktorého založenie a činnosť riadia sestry CJ.

      Na otázku detí, či stíhajú piecť taký počet hostií, sme dostali prekvapivú odpoveď: „Áno, lebo počet objednávok klesá...“ Aj táto reakcia nás môže povzbudiť k zamysleniu nad našou aktívnou účasťou na liturgii, ktorou sa nemyslí účasť na modlitbách, speve, prednese čítaní, ale ktorá sa dosahuje prijímaním Eucharistie. Sv. Pius X. sa o svätom prijímaní vyjadril, že je to „najkratšia a najistejšia cesta do neba.“

      Každý z nás môže byť v tomto príkladom pre prvoprijímajúce deti, ktorých zážitky z exkurzie sú nasledovné:

      „Ráno sme išli autobusom do Prešova do výrobne hostií. Bola tam sestra a povedala nám všetko o tom, ako Pius X. dovolil deťom pristúpiť k sviatosti Eucharistie a potom sme sa pozerali, ako sa vyrábajú hostie. Potom sme išli do planetária na prednášku o Slnku, ľahli sme si na kreslá a pozerali Alžbetkin vesmír a hviezdnatú oblohu.“ Sára Š.

      „Páčili sa mi stroje na vyrezávanie hostií, socha pápeža Pia X. a aj to, že sme sa zapisovali do knihy. Môj najväčší zážitok bol, keď sme dostali oblátku.“ Emanuel K.

      „V planetáriu sa mi páčilo, lebo nám premietali o planétach a dalo sa tam zaspať. Mohli sme si tam zakúpiť aj záložky, meniace sa planéty aj maľovanky. Bola tam miestnosť, kde boli pohodlné kreslá. Ukazovali nám príbeh o dievčatku Alžbetke a o jej dedkovi. Bolo tam super.“ Sára F.

      „Najviac sa mi páčilo, ako už upečené hostie vykrajovali na stroji a ako dávali cesto do strojov. V planetáriu sa mi páčilo, ako sme videli planéty.“ Matej Č.

      „Mne sa na planetáriu páčili 3D karty a rozprávka Alžbetkin vesmír. Bola tam aj veľká strecha, na ktorej sa premietalo, veľmi sa mi to páčilo. Vo výrobni hostií sa mi páčili stroje, socha Pia X., vykrajovanie hostií a bolo tam veľa múky.“ Dávid Ch.

     • Hodina deťom

     • Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Aj naša škola sa 9.novembra 2018 zapojí do tejto zbierky. Svoj príspevok budete môcť vložiť do označených pokladničiek, s ktorými jednotlivé triedy navštívia dobrovoľníci označení preukazom. 

      Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi:

      1. Dieťa a jeho radosti - preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným
      2. Dieťa a jeho starosti - intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich                                              rodina
      3. Dieťa a jeho škola - projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných                                            zručností detí aj učiteľov
      4. Dieťa a jeho komunita - projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
    • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
    • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
   • Prihlásenie