• 25. - 31. marec

  Trieda:
  Typ:
  • Pon25. 03.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čít. z PL cv. 3 a 8, pís. PL upev. Ch - dok.
  • 2.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Násobilkové obdĺžníky
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Naučiť sa moje poznámky zo s.31 a 33
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   nakresliť graf v učebnici na str. 52 (zloženie zemskej atmosféry)
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vyskloňovať slovné spojenia s prídavným menom:
   hnedá lavica,
   čisté okno,
   vyschnutý kvet - v oboch číslach a vo všetkých pádoch.
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika hrou
   :
   32/4
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť PL k téme Slovesný spôsob
  • 6.A CJ1
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test zo 4. lekcie
  • Uto26. 03.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vytlačený PL
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čít- s.65,66.,Bola raz jedna trieda - naspamäť, písanie z. s.10,11,
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   26.3.- Kontrolný diktát na vybrané slová
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Premena jednotiek dĺžky a obsahu
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   O bábkovom divadle
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   10-minútovka-mierka mapy a plánu
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Referát
   Geografia
   :
   Odovzdávanie referátov - cestovný ruch SR
  • 8.B Celá trieda
   ·
   Referát
   Geografia
   :
   Odovzdávanie referátov - cestovný ruch SR
  • Str27. 03.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Štv28. 03.
  • 2.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Prvouka
   :
   Spoznávame živočíchov
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test 4. lekcia
  • 5.A, 5.B Chlapci
   ·
   Kratučký testík
   Katolícke náboženstvo
   :
   Žalm 51 (na precvičenie)
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Projekt
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Mimočítankové čítanie - termín odovzdania zošitov
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test 3. lekcia
  • Pia29. 03.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Ned31. 03.
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Katolícke náboženstvo
   :
   Vypracovať test v programe ALF 4.3_NÁDEJ PRESAHUJÚCA SMRŤ
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Katolícke náboženstvo
   :
   Vypracovať test v programe ALF 6.3_HĽADANIE PRAVDY O SEBE
  • 8.B, 8.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Katolícke náboženstvo
   :
   Vypracovať test v programe ALF 8.3_ĽUDSKOSŤ
  • 9.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Katolícke náboženstvo
   :
   Vypracovať test v programe ALF 9.3_ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Webmaster: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie