Hlavné menu

Počet návštev: 3582373

Podpora našej školy

V prípade záujmu môžete našu školu podporiť aj finančným príspevkom na účet Rodičovského spoločenstva: SK7609000000000502175492 (502175492/0900), GIBASKBX, VS: 10

Streda 20. 9. 2017

Dnes blahoželáme...

Dnes (Streda 20.9.2017)
Timea Straková (9.A)
Zajtra (Štvrtok 21.9.2017)
Matúš Dragoň (6.B)
Matúš Falat (9.A)
Matúš Lukáč (8.A)
Matúš Petrík (4.A)
Matúš Varga (8.A)
Pozajtra (Piatok 22.9.2017)
Mgr. Eva ANTOLOVÁ

Kalendár

Novinky

 • Naša škola sa stala súčasťou celosvetového programu Microsoft Schools, do ktorého je zapojených 2000 škôl po celom svete. Školy zapojené do tohto programu sa snažia o modernizáciu vzdelávania a integráciu informačných technológii do vyučovacích hodín.

 • Milí rodičia, aj v tomto šk.roku Vaše deti prinesú domov vzdelávacie poukazy (VP), ktoré môžete využiť na podporu ich záujmového vzdelávania. Naša škola taktiež ponúka Vašim deťom bohatú ponuku záujmových krúžkov v našom centre voľného času. Ich zoznam nájdete na https://czssab.edupage.org/kruzky/?  Ak Vás niektorý krúžok zaujal a dieťa by ho chcelo navštevovať v tomto šk.roku, podpíšte vzdelávací poukazžiadosť o prijatie do CVČČestné vyhlásenie (tieto dokumenty žiaci dostali spolu so VP) a všetky tieto dokumenty odovzdajte do pondelka 11.9.2017 triednym učiteľom.    

 • Pozývame všetkých rodičov na stretnutie Rodičovského spoločenstva pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove, ktoré sa uskutoční 12.septembra 2017 (utorok) o 16:30 v telocvični školy. Po spoločnej časti bude program stretnutia prebiehať v jednotlivých triedach. Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

 • Mestská knižnica v Sabinove oznamuje, že počas rekonštrukcie MsKS poskytuje svojim čitateľom služby v bývalom piaristickom kláštore na Námestí slobody.

 • 29. 6. 2017
 • Naše krúžky sme ukončili 15. júna celodenným výletom 17 žiakov do Prešova, kde sa v OC Max konala súťaž Legobot. V kategórii SpeedyBot Matej Kandráč s Adamom Božekom získali 1. miesto a Filip Ondrej s Dávidom Konečným 2. miesto. Svojími úspechmi  aj v ostatných kategóriiach vybojovali našej škole miesto absolútneho víťaza súťaže a robotickú stavebnicu Ev3

 • 26. 6. 2017

  Do galérie LegoBot boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • Ing.Zuzana Ondková
  Ekonómka školy
  051/4521 639
  ondkova.z@czssabinov.sk

Fotogaléria