Hlavné menu

Počet návštev: 4134530

Rada školy od 16.11.2016

Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)
Podpredseda Rady školy:

Zuzana Gubčíková (zástupca rodičov)
ThLic.Dominika Komišaková (zástupca ped.zamestnancov školy)

Mária Janičová(zástupca neped.zamestnancov školy)               
Ing.Martina Ernstová (zástupca rodičov) 
Ing.Vladimír Štofaník (zástupca rodičov)                                           
Mgr.Martin Jusko
(zástupca rodičov)
PhLic.
Ladislav Cichý (zástupca zriaďovateľa)  
Mgr. Ondrej Jurašek
(zástupca zriaďovateľa)                                       
Mgr.Miroslav Jacko
(zástupca zriaďovateľa)                                  
Mgr.Igor Hodžia (zástupca zriaďovateľa)                                       

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria