Hlavné menu

Počet návštev: 4123850

Duchovno-motivačný dialóg s kňazom

Ponúkame žiakom možnosť duchovno-motivačného dialógu s kňazom každý piatok v čase od 13.00 – 14.00 hod.

Každý sa chce zlepšovať v školských predmetoch. Úspechy, ale i neúspechy, človeka a obzvlášť žiaka posúvajú ďalej – je motivovaný nie darčekmi, ale tým, že chce byť dobrý v škole. Motivácia byť dobrým človekom a kresťanom by mala byť ťažiskom každého kresťana.

No a k tejto motivácii je dobré ak budeš mať aj duchovnú pomoc v osobe kňaza, ktorý tu bude pre teba. Pozývam konkrétne každého jedného, ktorí máte záujem, na motivačný dialóg o tom ako vyriešiť možno nejaký tvoj osobný problém v duchovnom živote alebo vo vzťahoch.

V miestnosti vedľa kaplnky tu budem pre teba každý piatok (s výnimkou prvopiatkového týždňa) v čase od 13.00 – 14.00 hod.  

Kaplán Ľuboš Juraško

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria