• Základné informácie
   • Základné informácie

   • 27.02.2018 09:53
   • 1/ Obed sa vydáva v čase od 11,30 hod.  -  13,30 hod.
    2/ Na obed je povinný každý stravník sa prihlásiť alebo odhlásiť deň vopred, najneskôr však do 7,30 hod. nasledujúceho dňa.
    3/ Za obed sa platí prevodom z účtu do 25.dňa príslušného mesiaca. Počas mesiaca je možne stravne lístky zakúpiť každý pondelok do 9,00 hod. Je potrebné zakúpiť si predpokladaný počet lístkov na mesiac. Lístky sa nebudú predávať po jednom lístku niekoľkokrát v mesiaci.
    4/ Každý stravník je povinný denne nosiť lístok podľa dátumu.
    5/ Pri odhlásení zo stravy je nutné doniesť stravný lístok za odhlásené dni s menom a triedou na opačnej strane.
    6/ Za včas neodhlásenú stravu alebo pri strate lístka sa neposkytuje ani finančná, ani vecná náhrada.
    7/ Počas choroby sa môže obed vydať do obedára len v prvý deň choroby.
    8/ Za poriadok v školskej jedálni zodpovedá pedagogický dozor.
    9/ Žiaci, ktorí sa nestravujú, počas výdaja obedov sa nezdržiavajú v školskej jedálni.
    10/ Pripomienky, výhrady a návrhy tykajúce sa podávanej stravy prijíma vedúca ŠJ alebo stravovacia komisia.


    V Sabinove dňa 1.2.2014
    Silvia Šamková, vedúca ŠJ

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silviasamkova@centrum.sk
  • Prihlásenie