Hlavné menu

Počet návštev: 4118793

Tehlička pre Afriku

 
19.3.2013
Tehlička je pravidelné celoslovenské podujatie prebiehajúce v období pred Veľkou nocou, ktoré organizuje občianske združenie SAVIO od roku 2006. Je určené predovšetkým pre žiakov materských, základných a stredných škôl, centrá voľného času, univerzitné pastoračné centrá, detské a mládežnícke „stretká“, spoločenstvá, farnosti a pod. 

Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme.

Aj naša škola sa už niekoľko rokov zúčastňuje tohto projektu. V rámci neho sme privítali medzi nami aj misijnú dobrovoľníčku Teréziu Jurisovú, ktorá nám rozprávala o svojom pobyte v Angole, o práci v saleziánskom stredisku Kala-Kala, kde pomáhajú chlapcom z ulice. A pre toto stredisko pôjde aj časť tohtoročného výťažku zo zbierky.  

Zbierka Tehlička pre Afriku má štatút verejnej zbierky, ktorá ešte stále trvá a prispieť môžete každý deň v kancelárii školy. Viac informácií o tejto akcii nájdete na stránke Tehličky.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria