Hlavné menu

Počet návštev: 4113030

Mariánska akadémia

V stredu 7.12.2011 o 17.30 sme začali oslavu sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripravili sme pre veriacich našej farnosti mariánsku akadémiu, ktorá sa konala vo farskom kostole. Bola zložená z piesní, básní i príbehov spracovaných vo forme video prezentácií.
 
 
 
 
Indiánsky deň
5.12.2011
 Možno pre niekoho obyčajný októbrový deň, ale pre prvákov našej školy výnimočný. Prečo? Lebo tento deň zažili mnoho radosti, srandy, ale aj práce. Ak sa chceli stať členom indiánskej rodiny, museli splniť úlohy, ktoré pripravila pani učiteľka. A jasné, že ich aj chceli plniť, lebo sa im veľmi páčili.
Na záver boli prijatí do „rodiny našej školy“ a pasovaní na ozajstných prvákov. Na tento deň budú isto dlho spomínať aj vďaka http://www.czssab.edupage.sk/album týmto fotografiám.
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria