Hlavné menu

Počet návštev: 4113103

Vianočný pozdrav

22.12.2010
Za noci chladnej, keď Betlehem spal,
ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval:
„Sláva na výsostiach Bohu.
Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.”
V maštaľke biednej na slame leží,
je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš.
Božia láska ho znížila z nebies do jasiel’,
aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel.
Všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy prajeme požehnané Vianoce a milostivý rok 2011.
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria