Hlavné menu

Počet návštev: 4113704

Adventné popoludnia

Nedeľné adventné popoludnie nám 6.12.2009 svojou prítomnosťou obohatil o. biskup Bernard Bober a 13.12.2009 člen skupiny Komajota Martin Husovský. Priateľská atmosféra, pohostenie, káva a čaj samozrejme nechýbali.
čo sme zažili v prítomnosti biskupa ? 

Tak to sa naozaj nedá zreprodukovať, čo všetko sme z úst nášho otca biskupa Bernarda Bobera počuli. Rozprával nám o prežívaní svojho kňazstva, na tému vážnu, no i s humorným pohľadom, reč bola aj o rybách a rybároch...

Tí odvážnejší položili aj otázky, na ktoré otec biskup rád odpovedal a to všetko často prerušoval výbuch nášho smiechu.

 Príjemnú atmosféru nám umocnil spev detí, voňavá káva a sladké pohostenie. Chcem sa všetkým zúčastneným poďakovať,

že prispeli k dobrej nálade.

Už viete čo znamená Komajota ?

      Nie? To ste mali prísť na adventné posedenie 13.12.2009. Dozvedeli by ste sa aj zaujímavosti zo sveta hudby, aj

 úprimné svedectvá z osobného sveta Martina Husovského. Pohodu a zábavu

 zabezpečovala jeho skvelá hudba, zhovorčivý moderátor (vdp. M.Supek), pohostinní organizátori a dobre naladení účastníci.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria